Jubilliemconcert evangelisatiekoor

Het Evangelisatiekoor Hoogeveen hoopt op zaterdag 11-03-17 een jubileumconcert te geven in de Hoofdstraatkerk,
Hoofdstraat 95 7902 EC Hoogeveen.

Aanvang van dit concert is 19.30 uur.

Dit ter ere van hun 70 jarig bestaan.

We hopen samen met het koor Halleluja uit Dwingeloo er een geweldige avond van te maken.

Verder werken hier aan mee:
– Het Fries mannen ensemble,

– Op orgel Ronald IJmker,

– Op piano Rien Schippers,
– Lady speaker deze avond Gretha Rotensen.

En hopen natuurlijk op een volle kerk!

Daarom tot ziens op zaterdag11-03-17 in de Hoofdstraatkerk van Hoogeveen, om 19.30uur.

”Pasen live, het lijdensverhaal in een eigentijdse vorm”

pasen-live-2017-1-1Op 2 april 2017 brengt CB Producties uit Dronten in de Tamboer
in Hoogeveen Pasen live, het lijdensverhaal in een eigentijdse vorm
Aanvang 16.00 uur, kaarten a 7.50 euro
Een indrukwekkende voorstelling in de Tamboer georganiseerd door IEC-Hoogeveen.

Voor meer info kijk op cbproducties.

De IEC heeft beloofd 300 kaarten te verkopen. Wij hebben vertrouwen in de kwaliteit van deze productie.
Maar daarom wel het verzoek kaarten via een van onderstaande adressen in de voorverkoop te kopen.
Bestellen kan ook door een mail te sturen naar gijs0762@gmail.com.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de volgende adressen:
Pet Hoofdstraat 122-126 Hoogeveen Tel.0528-265131
Evang.Boekh. De Fakkel v.Echtenstraat 5 Hgv.0528-264765
PuntH Hoofdstraat 17a Hoogeveen Tel.14_0528
Bloemenwink.BenFleuri De Wielewaal 14 Hoogeveen.0528-750619
Tuincentr. Strijker Krakeel 26c Noordscheschut 0528 341044.
Tinus de Vries Karel de Raadstraat 71 Hgv. 0528-235392
ACR Kuipers De Plevier 64 Hoogeveen. Tel 0528-275358
De Tamboer Hoofdstraat 17 Hoogeveen. Tel. 0528-280180
Modezaak Ineke Vos Het Hoekje 5 Hollandscheveld Tel. 0528 – 341204
Electronica EP Kuik Het Hoekje 17 Hollandscheveld Tel. 0528 – 341202
Rijwielhandel A. de Jonge Molenweg 57 Noordscheschut Te. 0528-341409

Gebedsweek 2017

Jouw hand, mijn glimlach

JOUW HAND MIJN GLIMLACH

Op initiatief van Missie Nederland en Raad van Kerken worden van 15 t/m 21 januari 2017 interkerkelijke gebedsbijeenkomsten en diensten gehouden.
Diverse kerken in Hoogeveen sluiten zich bij dit initiatief aan en willen daarmee de eenheid onder christenen tot uitdrukking brengen. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Contactpersonen werkgroep Hoogeveen: Cor Wildeman tel. 0528-268703 en Bertha Cluistra 0528-785806

datum samenkomst locatie tijd
15-01 zondag Startdienst Matthijs van Berkel BG De Schutse Schutstraat 147 19:00 uur
16-01 maandag gebedsavond Nieuw Apostolische kerk De Zaaier 1 19:30 – 20:30
17-01 dinsdag gebedsavond Evang. Gemeenschap Brinkstraat 25 19:30 – 20:30
18-01 woensdag gebedsavond GKV/CGK De Opgang Alteveerstraat 105 19:30 -20:30
19-01 donderdag Bidden met gasten uit het AZC CGK Centrumkerk Van Echtenstraat 64 10:00 -12:00
19-01 donderdag Taiz avondgebed RKK en PKN Rooms Katholieke Kerk Blankenslaan Oost 2 19:00 – 20:00
20-01 vrijdag gebedsavond VBG De Brug Stephensonstraat 55a 19:30 – 20:30
21-01 zaterdag gebedsavond Ned.Geref.Kerk Grote Kerkstraat 39 19:30 – 20:30

De kerken die de Week van Gebed in Hoogeveen organiseren zijn

 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
 Baptisten gemeente De Schutse
 Christelijke Gereformeerde Kerk
 Evangelische Gemeenschap
 Nieuw Apostolische Kerk
 Protestantse Kerken Nederland
 Vrije Baptisten gemeente De Brug
 Rooms Katholieke Kerk
 Nederlands Gereformeerde Kerk

Optreden Chr. mannenkoor WESTERLAUWERS in de IEC-zangdienst in de Goede Herderkerk aan de Middenweg 14, 7906 LL in Hoogeveen.

Op zondagavond 29 januari zal er in Goede Herderkerk aan de Middenweg 14, 7906 LL in Hoogeveen een IEC-zangdienst worden gehouden.
De dienst wordt georganiseerd door het Wijkteam-Zuid van de IEC.

Spreker : Ds. J. Kooistra uit Dwingeloo.
m.m.v. Christelijk Mannenkoor WESTERLAUWERS o.l.v. Jan Hibma
organist : Jan Kroeske die zowel koor als de samenzang zal begeleiden.

Het thema van de dienst is : Bouwt U ook op Hem .
Schriftlezing Matteus 7 : 24-27 NBG 51
Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, en het viel niet in, want het was op de rots gegrondvest. En een ieder, die deze mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man, die zijn huis bouwde op het zand. En de regen viel neer en de stromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het viel in, en zijn val was groot.

De aanvang van de dienst is om 19.00 uur.
Het belooft weer een prachtige dienst te worden. U bent van harte welkom in deze IEC-dienst in de Goede Herderkerk en neem ook familie buren en vrienden mee.
ACR Kuipers IEC.
———————————————————————————————
chr-mannenkoor-westerlauwers-1 Christelijk Mannenkoor WESTERLAUWERS o.l.v. Jan Hibma

Momenteel telt het koor ca 100 leden (opgericht in 1977).
De naam Westerlauwers is gekozen omdat de grensrivier de Lauwers de bindende factor voor de leden die afkomstig zijn van zowel de Friese als de Groningse kant van de Lauwers. Het koor treedt regelmatig op in de regio. Naast optredens geeft het koor ieder jaar een groot adventsconcert en volgend jaar hoopt het koor haar 40 jarig bestaan te vieren.

jan-hibma Dirigent Jan Hibma

De afgelopen jaren werd het koor gedirigeerd door Harm van der Meer. In mei 2016 heeft Harm afscheid genomen van het koor en het stokje overgedragen aan dirigent Jan Hibma uit Easthim. In de muziekwereld is Jan zeker geen onbekende want op 14 jarige leeftijd begon hij al met dirigeren. Ook speelde hij op jeugdige leeftijd mee in het Frysk fanfare orkest. Na de middelbare school studeerde hij aan de conservatoria van Leeuwarden en Hilversum. In het dagelijks leven is Jan docent klein koper aan het Kunstencentrum Atrium in Sneek. Sinds 1996 is hij verbonden als dirigent van het interkerkelijk mannenkoor Edoza te Sneek. Naast nu 2 Friese mannenkoren is hij ook verbonden als dirigent bij enkele muziekverenigingen.

jan-kroeske Organist Jan Kroeske

Jan Kroeske (13 nov. 1942) had Arnold Feddema als leraar, een musicus opgeleid door George Stam, die naam maakte in Noord-Oost Friesland. Bij hem werd een gedegen opleiding ontvangen wat resulteerde in het behalen van het getuigschrift Kerkelijk Orgelspel van de N.O.V. (= Nederlandse organisten vereniging, het nu K(oninklijke). N.O.V ). Jan werd in 1959 officieel benoemd als organist van de Geref.kerk te Dokkum. Tevens ging de orgelopleiding verder bij de Groninger organist Piet Wiersma, Anco Ezinga en Dick Dijk.
Ook koormuziek had zijn interesse: er werd een cursus Koordirectie gevolgd en zo werd hij ook dirigent van een 4 tal koren. Dit werd echter op den duur toch te zwaar en verlegde hij zijn taken tot het begeleiden van koren i.p.v. dirigeren. Zo werd hij begeleider tal van koren in het noorden van het land. Na Dokkum werd Jan in 1975 benoemd tot organist van de Geref.kerk van Kollum, waar hij heden ten dage nog speelt. Hij gaf ondertussen op bescheiden schaal orgelconcerten, deed mee aan orgelconcoursen o.a. in Elburg en Farmsum, waar prijzen werden behaald, werkte mee aan opnamen voor N.C.R.V en E.O en diverse plaat-, CD-, en DVD opnamen. De laatste jaren is hij ook actief op het gebied van schrijven van muziek zowel voor koor als orgel. Zo zijn er intussen al zon 17 bundels muziek voor orgel van hem verschenen

Een warme kerst begint in de kerk.

In Hoogeveen staan langs de verschillende toegangswegen naar het centrum en op andere plaatsen in Hoogeveen borden met posters met de tekst : Een warme kerst begint in de kerk. Ook op de digitale evenementenborden van de Gemeente Hoogeveen worden hier de vele automobilisten op gewezen.
Voor heel veel mensen is Kerst verworden tot de fraai gedekte tafel met heerlijke gerechten en een stuk gezelligheid. Toch is dat niet de boodschap van Kerst! Kerst vertelt over de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van God, onze Verlosser. In de kerken wordt hierover verteld. Dit verhaal maakt echt warm. Kom er naar luisteren.
Ook op de website van de verschillende kerken, de plaatselijke kerkbladen, de kerkentrommel, in de rubriek kerk en samenleving van de Hoogeveensekrant vindt u allerlei kerkdiensten die worden gehouden op 24, 25 en 26 en 31 december. Kies er n en beleef het zelf; een warme Kerst begint in de kerk. Wanneer u een dienst aanklikt op de website http://www.kerstinhoogeveen.nl vindt u de aanvangstijden en bijzonderheden bij de diensten. Deze actie wordt georganiseerd door de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie in Hoogeveen. U wordt van harte uitgenodigd. ACR Kuipers – IEC

p1310275

Charis Music op kersttour.

Op zaterdagavond 10 december a.s. organiseert de IEC-Hoogeveen een bijzonder kerstconcert in de Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32 in Hoogeveen De toegang is gratis, er worden wel twee collectes gehouden.
Zaterdag 10 december Hoogeveen
Locatie: De Vredehorst
Adres: Zuidwoldigerweg 32
Zaal open: 19:30
Aanvang: 20:00
Opmerkingen: www.iec-hoogeveen.nl en info@charismusic.nl
Twee weken langen touren we met een compleet nieuwe programma langs de kerken om samen met het publiek het kerstverhaal te beleven. Hedendaagse popliederen, nummers uit Johannes de Heer, opwekking, psalmen en natuurlijk de traditionele kerstliederen komen allemaal voorbij in het programma. We hebben ook dit jaar weer met elkaar geprobeerd het programma zo breed mogelijk te maken en zo op een bijzondere wijze het kerstverhaal te vertellen.
U bent van harte welkom namens ACR Kuipers IEC-Hoogeveen en Charis Music
charis-music-op-kersttour

Optreden van het Vocaal Ensemble Cantabile Alteveer-Kerkenveld.

vocaal-emsenble-cantabileDit koor met prachtige stemmen gaan een aantal nummers zingen
op zondag 13 november in een Evangelisatiezangdienst.
Locatie : Desgebouw aan de Albert Steenbergenstraat 44 te Hoogeveen

Aanvang om 19.00 uur.

Het thema is : Op weg naar het feest.

Spreker is : Dhr. G. Brand uit Hoogeveen
Het Vocaal Ensemble Cantabile Alteveer-Kerkenveld staat o.l.v. Rona Onvlee
Organist : Geert Meijer uit Zuidwolde.
Na afloop van de dienst is er tijd voor een kopje koffie, ontmoeting en gesprek.

Namens het IEC-Team Desgebouw bent U van harte welkom .
ACR Kuipers.