12 nov: IEC zangdienst in de Hoofdstraatkerk

Op zondag 12 november houdt de IEC een Evangelisatiezangdienst in de Hoofdstraatkerk aan de Hoofdstraat 95 in Hoogeveen.
De dienst begint om 19.00 uur.
Overdenking door Ds. C.J. ’t Lam uit Hoogeveen
Het thema is Mantel van Liefde
Verder werken mee, Het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld o.l.v. Frank Kaman
Het koor wordt begeleid op de piano door Herman Boerman uit Hardenberg.
De organist is  Gert Van Hoef uit Barneveld
Entree vrij, er zijn wel twee collectes

Namens de IEC- bent U van harte welkom en neem familie vrienden en buren ook mee

ACR Kuipers   IEC-Hoogeveen

                    

Jeugd en studie

Gert van Hoef

Gert van Hoef is op 17 juni 1994 geboren in Barneveld. Hij groeide op zonder zich specifiek bezig te houden met muzikale activiteiten. Pas op 13-jarige leeftijd ontdekte hij het orgel en raakte hij enthousiast door het inspirerende spel van zijn opa, die hem wegwijs maakte op het instrument. Al snel bleek Gert over aanleg te beschikken, wat voor zijn ouders een reden was om hem een orgel te geven. De eerste maanden speelde Gert op zijn huisorgel zonder dat hij les kreeg.  In juni 2008 ontving hij zijn eerste orgellessen van mevrouw Daamen, organiste en  koorbegeleidster in Barneveld. Reeds in januari 2009 deed Gert mee aan het Interclassicmusic Orgelconcours bij Johannus Orgelbouw in Ede. Hij drong meteen door naar de finale die gehouden werd tijdens de familiedagen in Hardenberg. Daar behaalde hij de 1e prijs binnen zijn leeftijds- en muziekcategorie.

Vanaf januari 2010 ging hij orgellessen volgen bij de bekende Voorthuizense concertorganist Evert van de Veen. In de anderhalf jaar dat hij les kreeg van Evert  kwam zijn muzikaliteit tot bloei en ontwikkelde hij zijn repertoire zowel in de breedte als in de diepte. 

In juni 2010  werd hij benoemd tot organist in de kerk van de Hervormde gemeente te Voorthuizen, waar hij ongeveer 8 jaar de gemeente heeft mogen begeleiden. In augustus 2010 won hij het Feike Asma-concours bij Johannus Orgelbouw. In 2011 werd hij daar tweede. Vanaf september 2011 kreeg Gert orgellessen van de Amersfoortse organist Herman van Vliet, ter voorbereiding op zijn conservatoriumstudie.

Na op 1 juli zijn toelatingsexamen te hebben gedaan, studeerde Gert vanaf september 2013 hoofdvak orgel bij Jos van der Kooy aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij kreeg zijn orgellessen in de Westerkerk te Amsterdam. Als bijvak kreeg Gert pianolessen bij Katy Satur en Wim Voogd. Ook hebben twee jaar lang privélessen muziektheorie door de Nederlands/Italiaanse operadirigent Giacomo Formentini zijn vruchten afgeworpen.

In de herfst van 2014 heeft Gert zijn eerste cd opgenomen vanuit de Saint-Martin kerk in Dudelange. Op 27 juni 2015 wint Gert het Govert van Wijn Orgelconcours, dat jaarlijks plaatsvindt in de Grote Kerk te Maassluis.

Op 21 juni 2017 deed Gert eindexamen  op het majestueuze Müller-orgel in de St. Bavo te Haarlem. Dit betreft het eindexamen orgel voor zijn ‘Bachelor Oude Muziek’ . De jury was zeer onder de indruk en kende hem  een 8,5 toe (uit 10).  In de zomer van 2018 heeft Gert zijn studie aan het conservatorium afgerond en behaalde hij zijn einddiploma.

Al sinds het prille begin van zijn orgelcarrière plaatst Gert video’s van zijn orgelspel op Youtube. Mede daardoor geniet hij grote bekendheid en geeft hij vele concerten in binnen- en buitenland. In de periode 2020-2021 heeft Gert zich voornamelijk gericht op het geven van livestream-concerten  via YouTube.

Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld

Het begin

Naast de kerkkoren bestond begin jaren tachtig in Hollandscheveld het interkerkelijk jeugdkoor “Give us peace”, waaronder een kinderkoor en een jongerenkoor vielen. Dirigent was Johan Rodenhuis. Enkele zangers van “Give us peace” hadden wel belangstelling Johan te ondersteunen bij zijn wens ook een mannenkoor op te richten. Op 4 mei 1983 werd besloten tot het oprichten van dit mannenkoor. Deze datum wordt aangehouden als de oprichtingsdatum van het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld. Besluiten tot het oprichten van een koor betekent nog niet dat er een functionerend koor is.

In een aantal gesprekken met de bestaande kerkkoren werd afgesproken om niet de leden van die kerkkoren te vragen lid te worden van dit nieuwe koor. Er wordt daarom ook een leeftijdsgrens afgesproken: van 25 tot 35 jaar met een uitloop naar 37 jaar.

De eerste repetities worden gehouden met 8 leden. Op tweede Pinksterdag 1984 werkt het koor voor de eerste maal, met elf zangers, mee aan de kerkdienst in de gereformeerde kerk in Hollandscheveld.Het ledental groeide al snel naar meer dan 60 zangers, waarbij de leeftijdsgrens al gauw werd verlaten. Anders dan de naam “ Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld ( CMH )“ doet vermoeden kwamen en komen de koorleden nu behalve uit Hollandscheveld, uit Alteveer-Kerkenveld, De Krim, Dwingeloo( Lhee), Elim, Fluitenberg, Hoogeveen, Koekange, Nieuweroord, Nieuwlande, Noordscheschut, Schuinesloot, Slagharen, Sleen, Tiendeveen, Zuidwolde en Zwinderen. Maar al is het inmiddels een regionaal koor de naam “ Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld” (CMH ) blijft gehandhaafd.

Het doel.

De doelstelling van het koor is het zingen van het geestelijk lied en daarmee Gods woord uit te dragen. Zoals reeds opgemerkt onder “ het begin ” gaf men hieraan al gestalte direct na de oprichting. In de loop der jaren heeft het koor aan menige kerkdienst haar medewerking gegeven en dat niet alleen in Hollandscheveld of directe omgeving, maar ook elders in Nederland en zelfs in het buitenland en wel in : Duitsland, Engeland, Frankrijk, Oostenrijk en Polen. Overigens beperkt het koor zich daarbij niet tot het zingen in de Nederlandse taal.

Het repertoire bestaat uit Nederlands, Latijns, Duits, Engels en Frans talige geestelijke liederen.

Ook het profane lied heeft een ruime plaats in het repertoire van het koor.

Geschiedenis.

Johan Rodenhuis is bijna 25 jaar dirigent geweest van het koor. Hij is opgevolgd door Frank Kaman die ook nu nog de dirigent is. Begeleiders van het koor waren door de jaren heen, Chris Jeursen, Ruth Pos en Ronald IJmker. Inmiddels is Henry Huisjes de vaste begeleider op piano en Joost Klein op orgel..

Gedurende die nu bijna 35 jarig heeft het koor, behalve de medewerking aan kerkdiensten, ook vele malen concerten gegeven, o.a met Vicky Brown en Lee Towers. Belangrijk was en is het jaarlijkse kerstconcert waaraan, behalve de vaste begeleiders, van het koor vaak medewerking werd verleend door nationale artiesten, zoals Jan Vayne, de Geboeders Brouwer, Terèse Steinmetz , Judith Sportel, en anderen. Sinds een aantal jaren wordt, aan de vooravond van Pasen, een mini concert gegeven genaamd “ Van Passie naar Pasen “. Beide concerten mogen zich ieder jaar verheugen in goede publieke belangstelling.

Het koor heeft de meerdere reizen naar het buitenland gemaakt, variërend van 1 tot 5-6 dagen. Twee keer is het koor naar Polen geweest, naar het plaatsje Lidzbark in het Noord – Oosten van Polen de eerste keer was dat in 1992, de tweede keer een paar jaar later. Medewerking werd daar gegeven aan de mis in de Rooms Katholieke kerk en werd er o.a. ook gezongen in de kathedraal van Gdansk. Het 20 jarig bestaan in 2003 werd gevierd met een eendaagse reis naar Liesborn in Duitsland. Tijdens de mis in de Rooms Katholieke kerk aldaar in de “ SS Cosmas und Damian “ is de Deutsche Messe van Frans Schubert in zijn geheel door het koor uitgevoerd. Men had de smaak te pakken en er volgden reizen naar Parijs waar is gezongen in een nederlandse kerkdienst en naar Londen met optredens in St. Mary the Virgin en in de St. Stephens’s Church.. Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan in 2009 reisde het koor naar Wenen, 5 jaar later gevolgd door een reis naar het Duitse Thüringen. Ook gedurende deze reizen werd geconcerteerd. De, tot nu toe, laatste reis was in 2016 naar Berlijn. Tijdens deze reis heeft het koor mogen meewerken aan de Erediensten in de Nicolai Kirche in Potsdam en in de Gedächtnis Kirche in Berlijn.

Frank Kaman

De Dirigent

Frank Kaman (1970) uit Hardenberg is sinds augustus 2007 de dirigent van het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld,
Frank kreeg zijn eerste orgellessen van Jaap Jonker aan de plaatselijke muziekschool te Hardenberg. Op 15 jarige leeftijd werd hij benoemd als kerkorganist.
Frank studeerde aan de Conservatoria te Zwolle en Enschede. In Enschede behaalde hij onder leiding van Gijs van Schoonhoven de diploma`s Docerend Musicus Orgel en Uitvoerend Musicus Orgel. Daarnaast sloot hij de opleidingen Kerkelijk Koordirectie en Schoolmuziek met succes af.
Na zijn DM-examen in 1994 werd Frank Kaman door het Conservatorium te Enschede in de gelegenheid gesteld om enige tijd verder te studeren in het buitenland. Aan de Hochschule für Musik `Franz Liszt` te Weimar (Duitsland) studeerde hij orgel bij Prof. Rainer Böhme.
Verder volgde hij workshops bij Wim van Beek, Stef Tuinstra en Graham Barber (G.B.).
Frank is cantor-organist van de gereformeerde kerk Het Morgenlicht te Hardenberg. Hij geeft orgelconcerten en treedt regelmatig op als begeleider van diverse koren en solisten.

Als koordirigent is hij op dit moment verbonden aan twee koren . Dit zijn het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld en het Hervormd Zangkoor te Nijverdal.
Als organist en dirigent gaf hij optredens in o.a. Zwitserland, Oostenrijk, Duitsland en Groot-Brittannië. Ook verleende hij zijn medewerking aan tv-, radio-, en cd-opnames. Verder geeft hij orgellessen en is hij als muziekdocent verbonden aan het Greijdanus College te Hardenberg.
Inmiddels zijn twee orgel-cd`s van Frank Kaman verschenen: Populair Orgelconcert vanuit de grote kerk te Hasselt en improvisaties op het Walcker-orgel van de Martinikerk te Doesburg.