30 april: IEC-zangdienst in de Goede Herderkerk

Op zondag 30 april a.s. is er een  IEC-zangdienst in de Goede Herderkerk aan de Middenweg 14 in Hoogeveen.

Aanvang dienst 19.00 uur
Thema van de dienst : Ik zal er zijn. 
De Schriftlezingen zijn uit : Exodus : 3  7-15 NBV 21 en Matteüs : 28  16-20 NBV 21
Voorganger : Ds. C.J. ’t Lam uit Hoogeveen
m.m.v het Chr. Mannenkoor Ailanthus uit Wezep o.l.v. Geurt Souman
Organist : Harm Hoeve Rouveen 
Er worden wel twee collectes gehouden voor de onkosten.

Namens de IEC  bent U van harte welkom en neem familie, vrienden, buren  en kennissen ook mee.          Klaas Hoekman IEC-Hoogeveen

Over Ailanthus

Ailanthus is een mannenkoor met leden in de leeftijd variërend van 16 tot 70+ jaar. Het koor is ontstaan uit een gelegenheidskoor. In 2010 zijn we als officiële vereniging verder gegaan. In het koor wordt met veel passie en liefde gezongen en dat heeft zeker te maken met onze enthousiaste dirigent Geurt Souman. Geurt weet ons als geen ander te motiveren.

Ailanthus is de latijnse naam voor hemelboog: een krachtige boom die heel groot en hoog kan worden. Met ona zingen hopen wij door te mogen dringen tot een ieder en misschien zelfs tot in de hemel. Het doel van ons koor is zingend te evangeliseren en de naam van de Here God groot te maken.

We hebben in ons relatief korte bestaansgeschiedenis al veel optredens mee mogen maken. Zo hebben wij meegedaan aan Nederland Zingt en hebben we  2 CD’s opgenomen. Een jaarlijks terugkerend item is het Oranje concert en daarnaast treden we op in verschillende kerken.

Namens het gehele koor wensen wij u  veel kijk- en luisterplezier.

Organist Harm Hoeve

Harm Hoeve is een musicus die graag direct wil communiceren met zijn luisteraars en ze enthousiast wil maken voor de prachtige klanken van het orgel en haar muziek. Hij probeert de noten zo tot leven te wekken, dat de boodschap van de muziek op een aansprekende wijze overkomt. Zijn orgelspel kenmerkt zich door contrasten en dynamiek. In een recensie werd het omschreven als “enthousiast waar dat kan, ingetogen waar dat moet. Hij kan buitengewoon uitpakken, maar ook innemend spelen met slechts enkele registers.”
Harm Hoeve (Rouveen, 4 december 1964) kreeg zijn opleiding aan de muziekschool en het conservatorium te Zwolle. Ook volgde hij de Internationale Zomeracademie in Haarlem. In 1989 won hij de eerste prijs op het Internationaal Albert Schweitzerfestival; een orgelconcours voor conservatoriumstudenten.
In 2014 werd hij koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.