19 mrt: Paas-Oratorium in de Vredehorst

Op zondag 19 maart 2023 is er in de Vredehorst een uitvoering  van het Paasoratorium ” Van Liefde Ongekend” door het Christelijk Gemengd Koor “de Zeeklank” uit Vollenhove o.l.v. Johan Bredewout. Verder werken mee Harm Hoeve uit Rouveen op orgel en Maurice van Dijk uit Kampen op trompet.
Aanvang 19.00 uur
Toegang is gratis. Er zijn wel twee collectes.

 Namens de IEC- Hoogeveen bent U van harte welkom en neem familie, vrienden, buren  en kennissen ook mee.

“Van Liefde  ongekend”
Passie en Paas oratorium van Johan Bredewout en Hans de Ruiter bestaat uit 2 delen “Lam  Gods” en “Christus is waarlijk opgestaan”. Het stuk is geschreven in opdracht van het Christelijk Gemengd Koor “De Zeeklank “ Vollenhove.                                      
Bij het schrijven van het oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het evangelie van Marcus is kort en bondig ; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.

Dat is het centrale thema van het oratorium : “Van Liefde Ongekend” De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied “My song is love “unknown” van Samuel  Crossman (1664) De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus-evangelie en worden afgewisseld gezongen commentaren en overwegingen. Het oratorium “Van Liefde Ongekend” bestaat uit twee delen: De cantate “Lam Gods”  en de cantate “ Christus is Waarlijk Opgestaan” Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer. 

Maurice van Dijk, afgestudeerd aan de Messiaen Academie, schreef in opdracht de twee bekende boeken voor trompet: Spirit in Brass & Classic in Brass. Met Frank Glaser heeft hij vervolgens twee methodisch speelboeken voor klein koper samengesteld met de titel: Methode van de 21ste eeuw.Orkestervaring heeft hij opgedaan bij het Mulder Consort en Stichting Ars Musica en is remplancant bij diverse orkesten. Maurice van Dijk is als veelzijdig trompettist voornamelijk werkzaam in de koor- en kerkwereld. Daarnaast geeft hij trompetles aan 65 prive-leerlingen.

Harm Hoeve is een musicus die graag direct wil communiceren met zijn luisteraars en ze enthousiast wil maken voor de prachtige klanken van het orgel en haar muziek. Hij probeert de noten zo tot leven te wekken, dat de boodschap van de muziek op een aansprekende wijze overkomt. Zijn orgelspel kenmerkt zich door contrasten en dynamiek. In een recensie werd het omschreven als “enthousiast waar dat kan, ingetogen waar dat moet. Hij kan buitengewoon uitpakken, maar ook innemend spelen met slechts enkele registers.”

Harm Hoeve (Rouveen, 4 december 1964) kreeg zijn opleiding aan de muziekschool en het conservatorium te Zwolle. Ook volgde hij de Internationale Zomeracademie in Haarlem. In 1989 won hij de eerste prijs op het Internationaal Albert Schweitzerfestival; een orgelconcours voor conservatoriumstudenten.
In 2014 werd hij koninklijk onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

100 jaar Christelijk Gemengd Koor ‘DE ZEEKLANK’ te Vollenhove
Honderd jaar geleden, in de winter van 1922 – 1923, vond er een vergadering plaats van oud leerlingen van de ‘School met den Bijbel’. Daar werd gesproken over de mogelijkheid om een koor op te richten. Op 12 februari 1923 werd de oprichting van het Christelijk Gemengd Koor De Zeeklank een feit. De eerste voorzitter en tevens dirigent was dhr. P. Jouwsma, het toenmalige ‘hoofd der school’. Secretaris was dhr. H. van Heerde. Het koor telde toen 43 leden en in 1925 werd voor het eerst deelgenomen aan een concours dat plaats vond in Hattem. De tweede dirigent was dhr. R. van Dalfsen uit Zwartsluis. Hij werd achtereenvolgens opgevolgd door de heren Rooseboom en Bodewes. Van 1950 tot 1955 stond het koor onder leiding van de vermaarde dirigent Frits Bode uit Urk. Daarna volgden de dirigenten Tiem Evink en dhr. Zwanepol. In 1984 startte Johan Bredewout als dirigent en is tot op heden als zodanig actief. Het koor dankt haar naam aan het feit dat Stad Vollenhove tijdens de oprichting van het koor nog direct aan de Zuiderzee lag. Het repertoire van het koor is in haar 100-jarig bestaan veelzijdig geweest en bestaat tot op heden uit geestelijke muziek, klassieke stukken, vaderlandse liederen en andere bekende en minder bekende liederen. 

Johan Bredewout is naast dirigent, pianist en organist tevens componist en arrangeur van vele muziekstukken en het koor heeft zich de laatste decennia met hart en ziel gewijd aan een aantal projecten van zijn hand. Dat begon in 1999 met de vertolking van zijn Psalmenproject, een twintigtal door hem bewerkte psalmen met teksten van o.a. Hans de Ruiter. Dit resulteerde in vele optredens en een prachtige Cd-opname met als titel ‘Ononderbroken’. Na het succes van deze psalmen kwam Johan in 2002 met het kerstoratorium ‘Een Nieuw Begin’, gevolgd door het oratorium ‘Schepping’, gebaseerd op het scheppingsverhaal uit het Bijbelboek Genesis. In 2006 volgde het oratorium ‘Ruth’, naar het gelijknamige Bijbelboek Ruth. Ter gelegenheid van het 85-jarig jubileum van het koor componeerde Johan in 2008 het Passie-Paasoratorium ‘Van Liefde Ongekend’. Daarna volgde in 2011 het oratorium ‘Het Nieuw Jeruzalem’, gebaseerd op het Bijbelboek Openbaringen en tot slot in 2015 het oratorium ‘Exodus’, waarin de uittocht uit Egypte en de tocht door de woestijn van het volk Israël bezongen worden. 

Alle genoemde oratoria werden vele malen door De Zeeklank uitgevoerd onder begeleiding van een aantal gerenommeerde musici en konden rekenen op een warm onthaal in volle kerken. Tevens werd een aantal op Cd uitgebracht. De oratoria zijn verrassend en aansprekend samengesteld en worden met groot enthousiasme door het koor gezongen. Het succes is mede te danken aan de prachtige teksten van Hans de Ruiter, die er in geslaagd is dicht bij de Bijbeltekst te blijven en de tekst en muziek op prachtige wijze te laten samenvloeien. Uit dankbaarheid voor de ruim 20-jarige samenwerking tussen Johan Bredewout en Hans de Ruiter kwam de cantate ‘Dank U voor het Leven’ tot stand. Met de première in maart 2019 werd de langdurige samenwerking tussen beiden in samenwerking met CGK De Zeeklank gevierd. 

Op dit moment (januari 2023) bestaat het koor uit 61 leden, onderverdeeld in 22 sopranen, 18 alten, 11 tenoren en 10 bassen. De koorleden wonen niet alleen in Vollenhove, maar komen vanuit de wijde omtrek als: Ens, Bant, Steenwijkerwold, Marknesse, Hasselt, Emmeloord, St. Jansklooster, Steenwijk, Tuk, Wetering, Zwartsluis en Meppel.

Er is een goede onderlinge band en een gezellige sfeer tijdens de koorrepetities. Er zijn veel trouwe leden die al meer dan 40 of zelfs al 60 jaar lid zijn en nog met evenveel enthousiasme zingen. Het accent ligt op het geestelijk repertoire en dit wordt uitgevoerd tijdens eigen concerten en bij optredens in de wijde omgeving zoals medewerking aan concerten, kerkdiensten en zangdiensten en het verzorgen van zangavonden in verzorgingstehuizen. Het koor heeft een eigen piano en podium, die meegenomen worden naar de diverse locaties. We repeteren op de maandagavonden in de Voorhof, het verenigingsgebouw van de Gereformeerde kerk in Vollenhove.

Om ons koor jong en levendig te houden, zijn wij op zoek naar enthousiaste zangers en in het bijzonder ook naar jongere zangers met enige koorervaring. Kom gerust eens vrijblijvend een paar repetitieavonden bijwonen in de Voorhof om te kijken of dit iets voor u is. De koorrepetities zijn van 20 tot 22 uur met inbegrip van een korte pauze voor een kopje koffie of thee. Info en opgave: Annemiek Morgans, secretaris, tel: 06-53579199 of mail naar secretariaat@zeeklank.nl  VAN HARTE WELKOM!