Afgelast: 22 mrt, uitvoering van Koor de Zeeklank in De Vredehorst

In verband met het coronavirus gaat onderstaande uitvoering NIET door.

Op 22 maart a.s. is er uitvoering van Oratorium “Van Liefde Ongekend” door het Christelijk Gemengd Koor de Zeeklank uit Vollenhove o.l.v. Johan Bredewout. De locatie is De Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32 in Hoogeveen. Aanvang 19.00 uur.
Het koor wordt begeleid door dirigent Johan Bredewout op piano en de organist is de landelijk bekende Harm Hoeve uit Rouveen. De tekst is geschreven door  Hans de Ruiter. De muziek is gecomponeerd door Johan Bredewout. De toegang is gratis, er worden wel twee collectes gehouden.
U  bent van harte welkom en neem ook vrienden familie en buren mee.
ACR Kuipers IEC-Hoogeveen

Oratorium “Van Liefde Ongekend”
Paasoratorium van Johan Bredewout en Hans de Ruiter.
Bij het schrijven van dit oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt. Het evangelie van Marcus is kort en bondig; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren, en bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.

Dat is het centrale thema van het oratorium: “VAN LIEFDE ONGEKEND”. De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied ““My song is love unknown”.” van Samuel Crossman (1664). De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk. De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus-evangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen. Het oratorium “Van Liefde Ongekend” bestaat uit twee delen: De cantate “Lam Gods” en de cantate “Christus Is Waarlijk Opgestaan”. Het is een boodschap van overwinning op het kwaad en van hoop op een glorieuze toekomst met onze Heer.

Muziek
Beide cantates zijn afzonderlijk uit te voeren. Het is dus mogelijk om in de lijdensweek alleen de cantate “Lam Gods’ uit te voeren, en op Paasmorgen of 2e paasdag de Paascantate. Er is wel gezorgd voor een muzikale samenhang tussen de beide cantates, zodat voor een Passie-concert het gehele oratorium ook zeer geschikt is .

Er zijn verschillende bekende koralen in dit oratorium verwerkt, meer dan in de voorgaande Oratoria van Johan Bredewout en Hans de Ruiter.
Voorbeelden hiervan zij de melodieën van “Jezus leven van mijn leven”, “Is dat is dat mijn Koning” en “U zij de glorie”. Er is ook plaats voor samenzang in het oratorium ingeruimd.

Omdat de voorbereidingstijd voor de lijdenstijd en Pasen vaak kort is zijn de koorpartijen eenvoudig gehouden, en bestaat vooral in de eerste cantate uit korte delen, afgewisseld door tekstlezingen en koralen, met een wat uitgebreider slotdeel.

De instrumentatie is eveneens toegespitst op de praktijk: er is een basisbezetting die in groepen kan worden uitgebreid al naar gelang de mogelijkheden van het uitvoerend koor:

Johan Bredewout
Johan Bredewout (1959) kon zich als kleine jongen al niets anders voorstellen dan een toekomst met muziek. Na de middelbare school ging hij dan ook naar het conservatorium in Zwolle. In 1983 behaalde hij het diploma voor piano. In 1984 rondde hij zijn studie orgel af met het diploma ‘Uitvoerend Musicus’ (Cum Laude) met een onderscheiding voor artistieke eigenschappen.

Johan Bredewout wordt veel gevraagd als solist en begeleider en hij verleent medewerking aan concerten en cd-opnames.
Ook werkt hij regelmatig mee aan radio- en tv programma’s, zoals het bekende tv-programma ‘Nederland zingt’ van de Evangelische Omroep. Daarnaast is hij de vaste organist van de St.Nicolaaskerk te Vollenhove.

 Johan Bredewout is dirigent van verschillende koren te weten:

· Christelijk Gemengd Koor ‘De Zeeklank’ te Vollenhove
· Christelijk Mannenkoor “Emmeloord”
· Het Grote Kerk Koor te Apeldoorn
· Christelijk Mannenkoor Staphorst (per september 2019)

Met deze koren geeft hij regelmatig concerten. Naast zijn uitvoerend werk houdt Johan zich ook bezig met het componeren en arrangeren van koormuziek. De cantate “Dank U voor het leven” is het nieuwste product van de samenwerking tussen Johan Bredewout en tekstschrijver Hans de Ruiter.

Een samenwerking die begon in 1999 met een serie psalmbewerkingen onder de titel “Ononderbroken”, gevolgd door een zevental oratoria:  “Een nieuw begin” , “Schepping”, “Ruth”, “Van Liefde ongekend”, “Het Nieuw Jeruzalem”, “Exodus” en “Esther”(voor kinderen). Er verschenen ook een aantal bewerkingen van Engelse hymnes, waarbij Hans de Ruiter de vertaling verzorgde en Johan Bredewout de muziekbewerkingen. Intussen zag ook een tweede serie psalmbewerkingen van hun hand het licht. Twintig jaren van vruchtbare samenwerking: alle reden tot dankbaarheid, waaraan de cantate ”Dank u voor het leven’ uitdrukking wil geven.

DV 26 december 2019 zal de nieuwste compositie , het  kerstoratorium “Op weg naar het licht”, voor het eerst worden uitgevoerd in concertgebouw  ” De Doelen” te Rotterdam door de Hervormde Zangvereniging “Vox Jubilans” o.l.v.  Andre van Vliet. 

Harm Hoeve
Harm Hoeve werd geboren op 4 december 1964 in Rouveen, gemeente Staphorst. Na zijn opleiding aan de muziekschool in Zwolle ging hij naar het conservatorium, eveneens in Zwolle. Hier studeerde hij orgel bij Harm Jansen en verkreeg de diploma’s docerend en uitvoerend musicus. Ook bekwaamde hij zich in kerkelijk orgelspel en koordirectie. Aan het Hilversumse conservatorium heeft hij piano gestudeerd bij Matthijs Verschoor. Verder volgde Harm Hoeve lessen bij Piet Kee en Guy Bovet aan de Internationale Zomer Academie voor Organisten in Haarlem. Op 24-jarige leeftijd won hij de eerste prijs op het Internationaal Albert Schweitzer Orgelfestival; een interpretatiewedstrijd voor studenten aan diverse conservatoria in Europa.

Als kerkorganist is Harm Hoeve verbonden aan de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Rouveen. Hier is hij, na twee jaren orgelles, op 12-jarige leeftijd begonnen met het begeleiden van de gemeentezang. In deze kerk gaf hij ook zijn eerste orgelconcert. Inmiddels is dit uitgegroeid tot concerten door het hele land. Ook het buitenland wordt bezocht. Harm Hoeve gaf onder andere concerten in Canada, Amerika, Rusland, Duitsland, Schotland en Frankrijk.

Zijn orgelspel is regelmatig te beluisteren op de radio. Bijzonder positieve reacties kreeg hij op de EO-uitzending vanuit The American Cathedral in Parijs. In dit radioprogramma speelde Harm Hoeve op het grote Cavaille-Coll orgel werken van Lemmens, Baudard en Gigout.

Regelmatig begeleidt Harm Hoeve diverse koren en solisten bij concerten en cd-opnames. Orgel- en pianolessen geeft hij in een eigen lespraktijk.Tevens is Harm Hoeve actief als dirigent. Wekelijks dirigeert hij een kinder-, jongeren-, gemengd en mannenkoor.