27 okt: IEC-zangdienst met Chr. Mannenkoor Assen In De Opgang

IEC-zangdienst op 27 oktober a.s. met optreden van het Christelijk Mannenkoor Assen in de Opgang in Hoogeveen.

Thema: Tienduizend Redenen
Spreker: Henk Mulderij uit Hoogeveen
Schriftlezing: uit Psalm 103
Koor: Het Christelijk Mannenkoor Assen o.l.v. Bert Duijst
Organist: is Jorrit Woudt die ook de samenzang zal begeleiden
Locatie: De Opgang aan de Alteveerstraat 105 te Hoogeveen

We houden wel een collecte voor de onkosten. Namens de IEC- Hoogeveen bent U van harte welkom en neem familie, vrienden, buren  en kennissen ook mee.

ACR Kuipers IEC-Hoogeveen

Christelijk Mannenkoor Assen

Op 7 september 1965 werd het Christelijk Mannenkoor Assen (CMA) opgericht.Bij de oprichting telde het koor 12 leden. Thans ruim 53 jaar later, heeft het koor circa 140 leden. De huidige vakbekwame muziekdocent Bert Duijst uit Hasselt nam in augustus 1999 de plaats in van Johan L. Rodenhuis.

Bert heeft door zijn enthousiaste en deskundige leiding het koor op haar huidige hoge niveau gebracht. Mede door zijn komst is het repertoire van het CMA met vele prachtige zangstukken, veelal door Bert bewerkt, uitgebreid.

Bert Duijst, is geboren in Spakenburg, hij studeerde orgel aan het Utrechts Conservatorium bij Kees van Houten en Jan Welmers. Aan het Gronings Conservatorium studeerde hij schoolmuziek en volgde de cursussen koordirectie bij de Kurt Thomas Stichting in Den Haag. Vele jaren was hij muziekconsulent bij de Stichting Kunstzinnige Vorming Friesland en orgeldocent aan muziekschool ‘De Waldsang’ in Buitenpost. Hij was ook Cantor van de Theologische Universiteit in Kampen en dirigent van het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor. Van het Christelijk Mannenkoor DEV te Hattem is hij ere-dirigent. Ook is hij jaren actief geweest in het deputaatschap Kerkmuziek van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt.
Bert was tot 2017 docent muziek aan het Greijdanus College in Zwolle waar hij ere-dirigent is van het School- en Kamerkoor.

Hij maakte met verschillende koren concertreizen naar o.m. Canada, Amerika, Hongarije,Tsjechië, Duitsland, Engeland en Frankrijk. In zijn woonplaats Hasselt is Bert organist van de Ontmoetingskerk en in Zwolle vervangend organist van de Grote- of St. Michaëlskerk. In 2003 werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.