Toerusting

Op deze pagina vind u actuele mogelijkheden voor toerusting in Hoogeveen en links naar andere toerustings- of opleidingsmogelijkheden.

Toerusting in Hoogeveen e.o..

De toerustingscommissie van de PKN

organiseert ieder jaar een boeiend programma van korte cursussen en toerustingsavonden onder de naam ‘Leeftocht’.
zie hiervoor pknhoogeveen.nl

De pastorale videokring

De pastorale cursus met video-opnamen van Aad van de Sande geeft in twee jaar een goede basis voor mensen die in de gemeente pastorale gesprekken voeren. Dit jaar wordt de cursus gegeven in de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, maar staat open voor iedereen. Voor meer informatie over de cursus in Hoogeveen kunt u contact opnemen met A.J.Lubbinge.
In september 2014 wordt de cursus gegeven in de Vredehorst. Contactpersoon voor deze nieuwe cursus zal zijn Jeannet Horlings
Informatie over de cursus kunt u vinden op “www.zielzorg.nl”

Bouwstenenbijbelschool

Deze bijbelschool van het Evangelisch werkverband duurt 2 jaar. Elk jaar worden 16 thema’s behandeld. Het eerste jaar komen de volgende onderwerpen aan bod: Het vaderhart van God, omgang met God, persoonlijk gebed, samen bidden, geloofszekerheid, de Bijbel vroeger en nu, betrouwbaarheid van de bijbel, inspiratie van de bijbel, omgaan met de bijbel, aan de slag met de bijbel, een heilige levenswandel, de Heilige Geest in het Oude Testament, de Heilige Geest in het Nieuwe Testament, de Heilige Geest in de christen, vervulling met de Heilige Geest, de gaven van de Heilige Geest.
U kunt deze cursus volgen of in Beilen of in Diever. Voor Diever kunt u contact opnemen met ds Jelle de Kok, voorganger@kruiskerkdiever.nl. Opgave bij Elly Veenstra, scriba@kruiskerkdiever.nl.
Voor Beilen kunt contact opnemen voor info en opgave met Dijanne Zijnge, dzijnge@yahoo.com.

cursussen in Nederland

* Evangelish Theologische Academie
* Evangelish Pastoraal Studiecentrum
* Evangelishe Toerusting School

Het Evangelisch College

is een organisatie die is voortgekomen uit een fusie tussen stichting Evangelische Bijbelscholen en stichting Evangelische Theologische Academie. Door deze krachtenbundeling is er een organisatie ontstaan die zich door middel van een veelzijdig studieaanbod inzet voor gedegen Bijbel(getrouw)onderwijs in heel Nederland.

Het Evangelisch College is verantwoordelijk voor de volgende scholen:

• ETA: Evangelische Theologische Academie | www.eta.nl
• EPS: Evangelisch Pastoraal Studiecentrum | www.pastoraat.nu
• ETS: Evangelisch Theologische School | www.ets-cursus.nl

Het Evangelisch College biedt zo een zeer gevarieerd aanbod van opleidingen. Het college maakt een goed gebruik van de mogelijkheden voor afstandsonderwijs.

De IZB

De IZB organiseert cursussen voor geloofsverdieping, nieuw zijn de transparant trainingen.
Hoe breed is de smalle weg?
Transparant-training over De Bergrede voor vandaag

Transparant, onderdeel van de IZB, belegt van 17-19 november in Elspeet een 3-daagse training in discipelschap voor het dagelijks leven. Doelgroep: 25-40 jaar, hoger opgeleiden.

De IZB verzorgt al langer voor gemeenteleden de volgende cursussen

Cursus ‘Gunnend geloven’
Een cursus van vier avonden over getuigend leven.

Cursus ‘Woorden vinden’
Het voeren van een geloofsgesprek.

Cursus ‘Moeilijke vragen’
Over het omgaan met vragen waar je even geen antwoord op hebt.

www.izb.nl