Ontdek! De Kerk. Kerkendag 2017

motivatie en artikelen
programma
Symposium

Programma

Voor de grote Kerk

 • Oproep door de trommelslager
 • Ontbijt en Opening door burgemeester Loohuis.
 • Ontbijt vanaf 9:30 uur
 • Opening om 10:00 uur
 • Tijdens het ontbijt zingt Judith Haar.

In de Grote Kerk.

 • foto-expositie met powerpointpresentatie over Kerken en orgels van Hoogeveen door Anne Kuipers
 • Verleden, heden, toekomst Grote Kerk. Albert Metselaar en de commissie tot behoud van de Grote Kerk.
 • Er zijn rondleidingen door de kerk met presentatie over de Grote Kerk.
 • Ook De Luyden van t Hooge Veene doen mee.
 • Liturgisch bloemschikken met mevr. Van Ginkel.

Van Echtenstraat = Kinderstraat

Voor kinderen tot ongeveer 12 jaar is hier van alles te beleven rondom het verhaal van de Ark van Noach. Het wordt georganiseerd in vier blokjes van een uur. Maar je kunt elk moment instappen en zelf bepalen tot hoelang je blijft.

 • 11:00-12:00 Blokje 1
 • 12:00-13:00 Blokje 2
 • 13:00-14:00 Pauze
 • 14:00-15:00 Blokje 3
 • 15:00-16:00 Blokje 4

Hoofdstraatkerk en Kerkplein, ochtend

 • 10:30 uur orgelbespeling door Geert Meijer
 • 11:00 uur op het plein ontvangst Christian Motorcyclists Association
 • 11:15 Wilhelmina koperblazers op het plein.
 • 12:00 bijbellezing uit het evangelie van Marcus, in de kerk.

Hoofdstraatkerk en Kerkplein, middag.

 • 12:30 uur Half a Mile op het plein
 • 13:30 uur Cantorij Oosterkerk in de kerk
 • 14:30 uur Stricta Via op het plein
 • 15:30 uur Nathalie Booij in de kerk
 • 16:30 uur afsluitende samenkomst.
 • 17:00 uur einde.

Remonstrantse Kerk

 • Expositie oude Bijbelse platen met tegenhangers van vandaag.
 • 10:30 uur pianobespeling door Harry v.d. Veen
 • 11:30 uur orgelbespeling door Geert Meyer
 • 13:oo uur Symposium, voor informatie over het symposium klik hier

informatie- en Boekenmarkt,

in de Grote Kerkstraat.
Er zijn circa 20 kramen, waar de volgende organisaties presenteren:
Van buiten Hoogeveen
World Vision, Stichting de Hoop/Ter Wille, Trans World Radio
Uit Hoogeveen e.o.
Dorcas, Open Doors, World Servants, Regenboog voor Gambia, Marriage Course, De Vierde Musketier, Evangelisch Werkverband, Alpha, Steunpunt bijbelstudie, Diaconaal Platform, het Asielzoekerscentrum, Westerkim, Leeftocht, Isralproducten, NBG.
Boekenmarkt
De Regenboog voor Gambia zorgt voor een boekenmarkt met oa een grote verscheidenheid aan boeken met onder andere boeken over kerken, geloof, geschiedenis, Hoogeveen en Drenthe.

Rooms Katholieke Kerk

, Blankenslaan

 • 10:30 uur Openstelling kerk
 • Expositie Kerkhistorie en historie van het Karmelietenklooster aan de Brinkstraat.
 • Er worden doorlopend filmbeelden vertoond m.b.t. de orde van de Karmelieten.
 • Ieder heel uur is er een rondleiding.

motivatie en artikelen

Ontdek!De Kerk

Op 24 juni 2017 vieren we de tweede Kerkendag in Hoogeveen. We roepen iedereen op om de kerk te zoeken. En dan bedoelen we meer dan de buitenkant. Kom binnen kijken en stel vragen. Wat wordt er gezongen? Wat wordt er gezegd? Waardoor zijn deze mensen gemotiveerd? Geniet van de muziek, in al zijn gevarieerdheid, binnen en buiten de kerken.

Kom ontbijten van 9:30 tot 11:00 uur bij de Grote Kerk. Loop eens binnen in de Rooms Katholieke Kerk voor een rondleiding en informatie over de geschiedenis van de kerk en van de Karmelieten. Luister en praat mee tijdens het symposium in de Remonstrantse kerk met Sarianne van Dalen, ds. Rob Visser en ds. Orlando Bottenbley, waarbij Rob Favier zorgt voor de ontspannen cabareteske noot. Wandel over de markt en praat eens met mensen bij de kramen of zoek een boek bij de boekenkramen. Loop binnen in de Grote Kerk voor informatie over de geschiedenis van de kerk en de hoop voor de toekomst. Bekijk en beluister de expositie van Anne Kuipers. De Van Echtenstraat zal die dag het toneel zijn voor kinderen die willen knutselen, schminken, ranja drinken en pannenkoeken eten, bouwen, dansen, spelletjes spelen (en nog veel meer) rondom een verhaal uit de bijbel. Dan kom je bij de Hoofdstraatkerk en is er buiten op het plein en binnen in de kerk veel te doen. Er is afwisselend muziek in de kerk en op het plein.

Er is veel te beleven tijdens de Kerkendag. Het programma staat in een folder die in de kerken en op veel andere plaatsen gelegd wordt en op internet: www.iec-hoogeveen.nl en doorlopende informatie vindt u op https://www.facebook.com/Kerkendag.
De Kerkendag is een samenwerking tussen de Interkelijke Evangelisatie Commissie en de Gemeenschap van Kerken.

Help de kerk ontdekken.

Kerkendag 2017.

Ontdek! de kerk. dat zetten we neer als thema voor de Kerkendag op 24 juni 2017. De kerk dat bent u samen met al de anderen die een kerk bezoeken. Die kerk van u en mij is niet de hele kerk, er is voor u en mij veel te ontdekken, bij de kerk van hem en haar. De kerk is een gemeenschap van mensen die iets hebben ontdekt van God, Christus of de Bijbel. Niet altijd dat ze ernaar op zoek waren, ontdekken is vaak meer verrassend, het komt naar je toe. Wie de bijbel leest ontdekt, wie bidt tot God ontdekt, wie Jezus volgt ontdekt, wie de Geest laat waaien ontdekt. Ontdekken heeft iets van ‘er tegen aan’ lopen. De kerk is om je heen, maar heb je haar kracht en haar diepte, breedte en hoogte ontdekt?

Ontdek! zeggen we tegen elkaar en tegen mensen buiten onze gemeenschap. Dat is kom, merk op, voel, zoek, wij willen ontdekt worden en wij willen met u ontdekken. Dit is allemaal wat vaag, maar in de Kerkendag mag het concreet worden. Daar mag u aanlopen tegen alles wat wij willen zijn, en ook wijzelf lopen tegen elkaar aan. Niet om kritiek te oefenen, maar om elkaar te leren kennen. Hoe maakt u, en hoe maken we samen, concreet dat we kerk zijn? Zingt u in een koor, kom zingen in de kerk of juist op straat. Speelt u een instrument, meldt u aan. Bent u actief in hulpverlening in binnen- of buitenland, richt een kraam in bij de markt. Bent u actief in het kinderwerk, doe mee in de Verhalenkaravaan. Houdt u er van om bijbelverhalen uit te beelden, doe mee met het naspelen van de 10 beste bijbelverhalen. En nog veel meer is mogelijk, laat ons weten wat u met anderen samen kunt doen om mensen te laten ontdekken; de Kerk.

Help ontdekken. Dat kan door zelf mee te doen, maar ook door tips te geven. Welke organisatie, vindt u, moet toch echt gevraagd worden voor de ‘goede doelen’ markt. Welke band, koor of solist moet echt gehoord worden als het om ‘ontdekken’ gaat. Welke activiteit zou er in het programma opgenomen moeten worden? Laat van u horen via de mail: gijs0762@gmail.com of spreek ons persoonlijk aan.

Leny Annen Hoofdstraatkerk
Herma Kok Oosterkerk
Bertha Swierts Grote Kerk
Jan Hendriks Remonstrantse kerk
Paula Oosterlaan R.K.-kerk
Ria Meinders R.K.-kerk
Lieuwe de Jong GKV
Lennard Westerveen GKV
Gijs Verstegen CGK

Ontdek!

Bericht in Contact (CGK jan.2017)

Ontdek! een uitdaging, een oproep. Ga op reis. Ga zoeken. Stel vragen. Doe ogen en oren open. Voel, beleef, ervaar. Een reclame zei: Live life to the max. Waar ga je heen, wat zoek je, wat wil je weten? Die vragen bepalen waar de max van het leven te bereiken is. Zonder vragen, zoeken en loslaten wat je op je plaats houdt, is geen vraag onbeantwoord, heb je alles en lijkt alles veilig, terwijl je je voortdurend bedreigd kunt voelen.

Voor mij, voor leerlingen van Jezus, ligt de max bij het volgen van Jezus. Daar is grote blijdschap zeiden de engelen. Daar is geluk zei Jezus in de zaligsprekingen,

het echte geluk is voor mensen die ..

daar is vrijheid zei Paulus en Johannes getuigt met grote blijdschap van wat hij gehoord en gezien heeft. Er zijn veel vragen, die onbeantwoord blijven, het blijft zoeken naar de weg van God, alles lijkt in beweging, maar ik ben nooit alleen, er is altijd een rusten in God en de zekerheid van de hoop.

Ontdek! de kerk. Thema van Kerkendag 2017. De kerk daagt uit om te ontdekken, want er is wat te ontdekken in de kerk. Wie verder kijkt dan de kerkverlating, de conflicten en misstanden die al dan niet het nieuws halen, kan daar nog altijd Jezus vinden. Hij is er verborgen in vormen, liederen, woorden, hulp aan de naaste en de onderlinge liefde. Maar het is wel zoeken. En de uitdaging aan de mensen in de kerk is dan ook altijd:

“Maak ik, maken wij samen, Jezus herkenbaar?”

“Wijst mijn gedrag, wijzen mijn woorden, naar Jezus en naar de Vader?”.

Kerkendag 2017. Vanuit de gemeenschap van de kerk zeggen: “kom, vraag maar, kijk maar, luister maar. Wie doorvraagt, zal Jezus vinden, vol van genade en waarheid. Wie goed kijkt ziet iets van de heerlijkheid van God de Vader. Wie goed luistert hoort de Geest spreken tot het hart, van liefde, trouw en genade.” Voor zo iets groots is kerkendag veel te klein, maar toch is het een moment. Een moment waarop het kan: “Ontdek! De Kerk.

Andere momenten zijn er natuurlijk ook; kerkdiensten in alle vormen, Alpha, “Open Kerk”, een bus in Krakeel, ontmoetingen met asielzoekers, met ouderen, jongerenbijeenkomsten, zaalvoetbal etc.. Overal, op ieder moment achter Jezus aan in alle openheid, zodat ieder kan zien.

Gijs Verstegen.

Symposium

“Hoe bereiken we dat mensen de kerk ontdekken?”

Het thema van de Kerkendag is: “Ontdek! de kerk”.
Een kreet, een oproep. Hoe komt het over?
Hoe brengt deze oproep mensen in beweging?
Komen ze dichter bij de kerk of laat het hen onverschillig?
Hoe maak je geloof in Jezus, hoe maak je kerk zijn, de moeite waard om te onderzoeken?
Dat is de vraag voor een symposium tijdens kerkendag 2017.

Ds. Orlando Bottenbley, bekend geworden als voorganger van de baptistengemeente in Drachten, is nog altijd een man vol overgave aan Christus, die mensen in beweging brengt naar Jezus toe.
Ds. Rob Visser is vanuit de PKN stadspredikant in Amsterdam en Amsterdam-Ijburg. Hij weet hoe het is om de overstap te maken van het gevestigde kerkelijk leven, naar de ruimte van een pioniersplek. Een plek waar mensen op zoek zijn.
Sarianne van Dalen uit Hoogeveen schreef een bijbels dagboek “Leven met aandacht” en is actief met “Zussen en Zo” en in diensten in de CGK-Hoogeveen. Ze spreekt spontaan, recht uit het hart, over de rijkdom van het evangelie voor alle mensen.
Rob Favier, bekend christelijk cabaratier, staat bekend om zijn unieke en eigenzinnige manier van optreden: een mengeling van liedjes en verhalen, waarbij hij zijn publiek op humoristische wijze confronteert met zijn kijk op God, zichzelf en de mensen om hem heen.

Deze vier heel verschillende mensen mogen ons op weg helpen om te ontdekken wat de kerk in je leven kan betekenen

Het symposium wordt gehouden in de “Remonstrantse Kerk”, Grote Kerkstraat te Hoogeveen.
Aanvang 13.00, sluiting 16:00 uur.
De kerk is ook al in de ochtend open. Er is een expositie van oude Bijbelplaten, gecombineerd met actuele foto’s gemaakt in de huidige tijd over dezelfde thema’s.

Citaat ds. Rob Visser: ” Je moet blijven geloven in het nieuwe en het andere en misschien soms tegen beter weten je leven vullen met hoop en verwachting in het besef, dat, inderdaad zoals het gezegde luidt, leven het meervoud is van lef.”

Het programma van de middag is als volgt.

  13.00 uur Inleiding door ds. Orlando Bottenbley: De kerk is de hoop van deze wereld
  13.30 uur Optreden van Rob Favier
  13.45 uur Inleiding door Sarianne van Dalen: Gaan we nog naar de kerk vandaag ?
  14.15 uur Optreden van Rob Favier
  14.30 uur pauze
  14.40 uur Inleiding door ds. Rob Visser: De kerk binnenstebuiten
  15.00 uur Optreden van Rob Favier
  15.15 uur Vragen aan en discussie met de sprekers
  16.00 uur Sluiting

Samenvattingen van de inleidingen

Orlando Bottenbley voorganger van de Bethelgemeente in Drachten.
” De kerk is de hoop voor deze wereld “.

Hoewel er nog steeds sprake is van kerkverlating is de kerk bij uitstek Gods middel van hoop voor deze wereld. In de afgelopen jaren heeft de kerk echter haar mandaat prijsgegeven waardoor de kerk niet meer aantrekkelijk en aanstekelijk is. Overal echter waar de kerk weer haar opdracht, door Jezus gegeven oppakt verspreidt zij licht en is zij midden in onze samenleving het middel waardoor mensen hoop en redding vinden en ontvangen. Gelet op de tijd waarin wij leven, heeft de kerk als nooit tevoren een zeer bijzondere opdracht om een richtingwijzer te zijn naar Jezus Christus. Het is meer dan de moeite waard om met liefde en passie te gaan voor de boodschap die ons is toevertrouwd.

Sarianne van Dalen: auteur van het boek Leven met Aandacht, kloostercoach en spreekster.
Gaan we nog naar de kerk vandaag?
Waarom zou je naar de kerk gaan? Wat heb je er te zoeken? Is er nog echtheid te vinden of zitten er alleen maar schijnheilige mensen? Is de kerk voor een club fanatiekelingen of is de kerk voor iedereen? En ook niet onbelangrijk: is God nog te vinden in de kerk anno 2017? Wat houd je tegen of wat maakt dat je toch iedere zondag je bed ervoor uitkomt?
Gaan we nog naar de kerk vandaag? Wat is jouw antwoord?

Rob Visser, stadsdominee Amsterdam
De kerk binnenstebuiten
“De kerk heeft zich in vele opzichten overleefd”. (C.A.vanPeursen). Helaas maar al te waar. Voorbeelden te over. Maar daarover niet getreurd.
Want in de Bijbel leren wij een bewegende God kennen. God in proces. Het Oude Testament vertelt van een volk, dat daardoor in beweging komt en het Nieuwe Testament vertelt hoe God bewogen is.
Dus kan de gemeenschap van hen, die zeggen te geloven in Hem niet anders dan zichzelf voortdurend hernemen.
“De kerk is de beheerder van een radicale en universele visie op een sociale orde zonder angst, onderdrukking, gewelddadige uitstoting en het zoeken naar zondebokken”.aldus R.Williams.
De kerk moet zich binnenstebuiten keren, hybride en flude vormen aannemen. Ruimte bieden aan freshexpressions, waarvan in deze tijd genoeg voorbeelden zijn te geven.
De kerk heeft in de vigerende gestalten vaak zijn tijd gehad, maar God niet. En daarom zoeken wij rusteloos naar nieuwe woorden, nieuwe bewegingen.
Erik Borgman zegt met recht en reden: “Wat moet gebeuren is, dat de kerk de straat op gaat om mensen te zoeken en hen bij naam te leren kennen. Niet alleen omdat erop uitgaan om het Evangelie te verkondigen haar missie is, maar omdat ze schade aanricht als ze het nalaat”.
De kerk moet buiten zichzelf zoeken naar waar de Geest haar wijst op de tekenen van de tijd.
De kerk moet een kaars willen zijn, die licht verspreidt, maar hoe vergaat het een kaars, die brandt?