koren en evangelisatie

Het evangelisatiekoor Hoogeveen

inzingen in des gebouw

Het Evangelisatie koor is opgericht 10 maart 1947 als Gereformeerd Evangelisatie zangkoor.
En gaat sinds 01 mei 2002 verder als Evangelisatie koor Hoogeveen.
Het is nu een interkerkelijk koor de leden komen uit Hoogeveen en omstreken.
Het koor telt momenteel ± 45 leden.

De doelstelling van het koor is om het Evangelie zingend uit te dragen, dit doen we door optredens in kerken, zieken-, verpleeg-, en verzorgingshuizen, en doormiddel van het geven van concerten.
De concerten worden meestal gegeven met medewerking van de koren:
Halleluja Dwingeloo,
Singkreis koor Emlichheim D.,
Zuidermannenkoor Hoogeveen.

Hoogtepunten zijn, onze concerten en de optredens met:
Regina Ederveen en Mirjam Feijer,
Geke’s tiental,
Judith Sportel,
Arjan en Edith Post.

Dirigent van het koor is dhr. P.Brinksma uit Dwingeloo, ook is hij dirigent van het koor Halleluja uit Dwingeloo.
Zowel in bestuurlijk opzicht als in koorverband is er een goede samenwerking tussen beide koren.

Muzikaal begeleider is dhr. R.Schippers die zowel op piano als op orgel ons begeleid.

Heeft U zin om mee te zingen en bent U jonger dan 75 jaar, kom dan gerust eens even langs op onze repetitieavonden, maandagavond van 19.45-21.45 uur in èèn der zalen van de
Goede Herderkerk Middenweg 14 te Hoogeveen.

Of neem contact op met onze:
voorzitter: mevr. T.van Ginkel-de Jong, Roerdomplaan 61, 7905 EC Hoogeveen,
tel. 0528 277 156, centvginkel@hetnet.nl of met:
secretaris: dhr. R.Zilverberg, Tentakkers 7, 7933 RE Pesse, tel 0528 241 706,
e-mail : rzilverberg@hetnet.nl. of met:
penningmeester : mevr. T.Vredeveld-Wemmenhove, Wijsterseweg 11, 7931 TR
Fluitenberg, tel. 0528 271 570, e-mail: trijntje.vredeveld@kpnmail.nl

In 2012 hebben we de volgende optredens:

Zondag 17 juni Goede Herderkerk.Hoogeveen
Zaterdag 8-9 Verlenen wij onze medewerking aan een concert in de Hoofdstraatkerk Hoogeveen
Zondag 18-9 zingen wij in de kerk te Gees.Startzondag.
Zondag 9-12 Des Gebouw.
Zondag 26-12 Hoofdstraatkerk samen met Halleluja uit Dwingeloo

Op 9 december in het DES-gebouw om 19:00 uur.

Het Zuidermannenkoor
Het Zuidermannenkoor is opgericht in 2002 tijdens een werelddiaconaatzondag in de Zuiderkerk. De mannelijke helft van de diaconie heeft toen een lied gezongen in deze dienst. Het doel was om een eigen mannenkoor op te richten. Ongeveer vijfentwintig leden meldden zich spontaan aan en het Zuidermannenkoor was een feit. Jaap Scholing onze toenmalige koster was bereid om de leiding van het koor op zich te nemen, en dit doet hij nog steeds met groot enthousiasme. Inmiddels is het koor gegroeid en hebben we ongeveer veertig leden. Sinds de Zuiderkerk en de Goede Herderkerk in 2008 samen gegaan zijn als protestantse kerk repeteren we in de Goede Herderkerk.We vinden het prachtig dat we als gemeente in Zuid een eigen koor hebben. Als koor treden we voornamelijk op in de Goede Herderkerk of eventueel een andere kerk binnen Hoogeveen en soms in een bejaardentehuis of verpleeghuis. Het zou natuurlijk mooi zijn als er nog meer mensen met ons mee gaan zingen.We zingen geen moeilijke stukken en speciale kleding is niet nodig, iedereen moet mee kunnen doen. We heten u van harte welkom. Voor inlichtingen over ons koor kunt u contact opnemen met secretaris Henk Everts tel. 263582 of dirigent Jaap Scholing tel.264218.

zuidermannenkoor
Soli Deo Gloria
Ons koor bestaat momenteel uit 28 leden.
Wij treden doorgaans 1 keer per jaar op in de plaatselijke kerken en in diverse verzorgings- en verpleeghuizen in de omgeving.
Sinds 2005 is Jaap Scholing uit Hoogeveen onze dirigent en wordt de begeleiding op orgel en/of piano verzorgd door Roelof Streutker uit Alteveer.
Sinds twee jaar studeren we een kerstcantate in,
die we ook op zoveel mogelijk plaatsen uitvoeren. Ons koor wordt dan tijdelijk uitgebreid met een aantal projectleden.

Het Evangelisatie koor bestaat al ruim 55 jaar en telt 30 leden. Elke dinsdagavond repeteren we van 20.00-22.00 uur in één van de zalen van de Christelijk Gereformeerde Kerk te Noordscheschut onder begeleiding van onze dirigent Jaap Scholing. Wij zingen Nederlanstalige christelijke liederen. Als begeleiding wordt gebruik gemaakt van orgel of piano. Ook zingen we á capella . Het koor werkt mee aan evangelisatiediensten en zangdiensten.
Daarnaast wordt er ook gezongen in Bethesda en in Weidesteyn en in bejaardencentra zingen we naast koorzang ook oude bekende liederen samen met de bewoners!
Zingt u ook graag, kom dan gerust eens een keer vrijblijvend op één van onze repetitieavonden langs. Nieuwe leden zijn altijd welkom!

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *