3 juni Toerustingsavond gemeenteopbouw in de Vredehorst

De plaatselijke werkgroep Evangelisch werkverband Hoogeveen organiseert op dinsdagavond 3 juni een voorlichtingsavond over gemeentegroeigroepen (GGG).
Wanneer we elkaar in de kerk willen bemoedigen en opbouwen zijn kleine groepen van wezenlijk belang. De kleine groep heeft als doel dat gemeenteleden elkaar ontmoeten en samen het geloof kunnen delen.
Op 3 juni zal ds. J. de Kok (landelijk coördinator GGG) dieper ingaan op vragen als: Wat betekent het om in deze tijd gemeente van Christus te zijn? Hoe kunnen we volgelingen van Jezus zijn in de praktijk van iedere dag?
Het thema van de avond is: “Bouwen aan een cultuur van discipelschap”.
Ieder die belangstelling heeft is van harte uitgenodigd om deze inspirerende avond bij te wonen.

Aanvang 20.00 uur (vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar)
Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32, Hoogeveen.
Voor info: Evelyn Volders e.volders@hetnet.nl 0528-269234

Bemoedigingsavond: vergeving

logo EWGraag attendeert het Evangelisch Werkverban u op een avond van Lofprijzing, bemoediging en voorbede op 29 januari in Diever.
Op deze avond staat een bijzonder, maar ook confronterend thema centraal. Namelijk: vergeving ontvangen en geven. Kan je echt vergeving van de Heer ontvangen? En kun je iemand vergeven die jou wat heeft aangedaan zonder dat die ander om vergeving vraagt. Ds. Jelle de Kok zal het thema inleiden.
Na het zingen en bemoediging vanuit het thema is er gelegenheid voor gebed door middel van persoonlijk gebed of voor je laten bidden.
Koffie en inloop van 19.30
Aanvang avond 20.00 in de Kruiskerk, Kruisstraat 1a, Diever

The God Story in Hoogeveen?

Kom donderdag 31 oktober naar de Rank tegenover de molen in de van Echtenstraat voor een info-avond over The God Story. Is het een goed idee om dit in Hoogeveen te doen?
Aanvang 19:45 uur.

The God Story (TGS) is een evangelisatie evenement voor jongeren. Tijdens een TGS evenement treden diverse artiesten op, zoals break dancers, rappers, een band en een drama team. De avond wordt afgesloten met een duidelijke evangelie uitleg, waarna mensen door een oproep de gelegenheid krijgen te reageren op het Verhaal van God. Het evenement wordt georganiseerd in samenwerking met Jeugd met een Opdracht en de plaatselijke kerken/gemeenten.
Afbeelding1

De TGS evenementen vinden plaats in laagdrempelige locaties als theaters, evenementhallen en sportzalen.

“WE ZIEN DAT WE MAAR ÉÉN GENERATIE HEBBEN OM DEZE HUIDIGE GENERATIE TE BEREIKEN.”

HOE WERKEN WIJ?

WIE ZIJN WIJ?

We streven naar samenwerking met zoveel mogelijk lokale kerken tijdens TGS
evenementen. Het hele traject zal uit drie fasen bestaan.

De Voorbereidingsfase voor een TGS campagne duurt over het algemeen 9 tot 12
maanden. Lokale christenen zullen in deze fase in verschillende teams (PR team, Voorbede team, Evangelisatie team, enz.) meewerken om de hele organisatie uit te voeren.

Tijdens de Uitvoerende fase zullen de TGS evenementen en straatactiviteiten plaatsvinden. In de Groei & Bouw fase worden tenslotte nieuwe gelovigen en geïnteresseerden opgevangen om verder te groeien in het kennen van Jezus.
Op die manier hopen we u te helpen om net als Andreas uw geliefden aan Jezus voor te stellen.

Afbeelding2

The God Story is een bediening vanuit Jeugd met een Opdracht (JmeO) Heidebeek, in Nederland. Ons doel is om de huidige generatie in Europa te bereiken met het
evangelie van Jezus Christus. We zien dat we maar één generatie hebben om deze huidige generatie te bereiken.

BECOME PART OF THE STORY THAT CHANGED MILLIONS

Afbeelding3
“HET EERSTE WAT ANDREAS DEED, WAS ZIJN BROER SIMON OPZOEKEN… EN HIJ BRACHT SIMON BIJ JEZUS”
(JOH. 1:41-42).Operatie Andreas is een strategie die is ontwikkeld om Jezus te delen met anderen.

de aard van de verkondiging van het evangelie

De aard van de verkondiging van het evangelie

Evangelisatie betekent: het goede nieuws verspreiden dat Jezus Christus voor onze zonden, stierf en naar de Schriften uit de doden opstond en dat Hij nu als de heersende Koning de vergeving der zonden en de bevrijdende gave van de Heilige Geest aanbiedt aan allen die zich bekeren en geloven. Voor evangelisatie is onze aanwezigheid als christenen in de wereld onontbeerlijk, evenals die vorm van dialoog die, door een meelevend luisteren, het begrijpen van de ander tot doel heeft.

Maar evangelisatie zélf is, naar haar aard, de verkondiging van de historische, bijbelse Christus als Heiland en Heer, met als doel, de mensen te bewegen persoonlijk tot Hem te komen en zo met God verzoend te worden. Wie de uitnodiging van het evangelie uitspreekt mag de kosten van het discipelschap niet verzwijgen. Nog steeds roept Jezus allen, die Hem willen volgen, op zichzelf te verloochenen, hun kruis op zich te nemen en zich met zijn nieuwe gemeenschap te identificeren. Onder de gevolgen van de evangelieverkondiging zullen dan ook gevonden moeten worden: gehoorzaamheid aan Jezus Christus, zich voegen in zijn Kerk en verantwoordelijke dienst in de wereld.

(1 Cor. 15:3, 4; Hand. 2:32-39; Joh. 20:21; 1 Cor. 1:23; 2 Cor. 4:5; 2 Cor. 5:11, 20; Luc. 14:25-33; Marc. 8:34; Hand. 2:40, 47; Marc. 10:43-45).

Uit de verklaring van Lausanne paragraaf 4. (1974)