Optreden Chr. Mannenkoor Asaf in de IEC-zangdienst in de Goede Herderkerk

Op zondagavond 28 januari zal er in Goede Herderkerk aan de Middenweg 14
in Hoogeveen een IEC-zangdienst worden gehouden.
De dienst wordt georganiseerd door het Wijkteam-Zuid van de IEC.

Spreker : Ds. Jan Kooistra uit Dwingeloo.
m.m.v. Christelijk Mannenkoor Asaf uit Dedemsvaart o.l.v. Peter Bos
organist : Wilco Velkamp die zowel koor als de samenzang zal begeleiden.

Het thema van de dienst is : God is Getrouw
De aanvang van de dienst is om 19.00 uur.
Het belooft weer een prachtige dienst te worden. U bent van harte welkom in deze IEC-zangdienst in de Goede Herderkerk en neem ook familie buren en vrienden mee. ACR Kuipers IEC

De oprichtingsvergadering van het mannenkoor is vermeld op 27 oktober 1953.
Een initiatief van drie heren uit Dedemsvaart die in de oprichting voor Chr. Mannenkoor Asaf een belangrijke rol hebben gespeeld. Na een ledenwerving begon het koor met 26 namen op de ledenlijst. Aan ieder lid werd toen een inleggeld gevraagd van fl. 1,00 en de wekelijkse contributie bedroeg fl. 0,30. De eerste dirigent was de heer J. Zwart uit Coevorden.

Het mannenkoor kreeg de naam: ASAF. De naam Asaf komt uit: 2 Kronieken 7:5 t/m 83 en betekent: Tempelzangers. Hierin staat ook geschreven dat de zangers uit de familie Asaf (Asafieten) op hun post konden blijven. Ook diverse Psalmen zijn gedicht door Asaf. Het is een heel passende naam, ook voor in de tijd van nu.

In ieder 5 jarig jubileum gaf Asaf vanaf de start in 1953 een bijzonder concert in Dedemsvaart (het voor of najaar). In de achterliggende jaren is dit verschoven naar het jaarlijkse kerstconcert. Alleen tijdens de jubileumconcerten werd het concert gehouden rond de geboortedatum van Asaf
Bos.jpg” alt=”” width=”150″ height=”224″ class=”alignnone size-full wp-image-2666″ />
Peter Bos is in het verleden dirigent geweest van diverse gemengde en mannenkoren, waaronder het Chr. Mannenkoor Staphorst. Sinds het jaar 2010 ook van het Chr. Mannenkoor Asaf. Verder is hij vervangend dirigent van diverse koren waaronder Concertkoor Immanuel te Kampen. Hij begeleidt diverse koren op orgel en piano.
Bovendien leidt Peter Bos de Cantorij van de Ned. Ger. Ichtus-Kerk te Dronten en is hij al weer bijna 40 jaar vaste organist in deze kerk. In april 2016 ontving hij een Koninklijke onderscheiding behorende bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wilco Veldkamp werd geboren op 4 mei 1983 te Wapenveld en toonde als 4 jarige al veel interesse voor de toetseninstrumenten orgel en piano. Wilco ontving zijn lessen onder andere van musici als Thijs Snoeijer en Harm Hoeve. Verder bekwaamde en ontwikkelde hij zich o.a. aan de Schumann Acedemie. Wilco Veldkamp is op dit moment actief als organist van een drietal kerken in de regio.
Als pianist en koorbegeleider is hij, naast het Christelijk Mannenkoor De Lofzang te Heerde, verbonden aan Chr. Mannenkoor Hanzezangers te Zwolle en het gospelkoor Inspiration te Harderwijk.

Week van gebed 2018

Op initiatief van Missie Nederland en Raad van Kerken worden van 21 t/m 27 januari 2018 interkerkelijke gebedsbijeenkomsten en diensten gehouden.
Diverse kerken in Hoogeveen sluiten zich bij dit initiatief aan en willen daarmee de eenheid onder christenen tot uitdrukking brengen. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Dit jaar is het thema:

Recht door zee.

datum samenkomst locatie tijd
21-01 zondag Startdienst ism Gospel Music Hoogeveen PKN de Vedehorst Zuidwoldigerweg 32 19:00 uur
22-01 maandag gebedsavond Nieuw Apostolische kerk De Zaaier 1 19:30 – 20:30
23-01 dinsdag gebedsochtend met stad en regiogebed Evang. Gemeenschap Brinkstraat 25 10:00 – 11:00
23-01 dinsdag gebedsavond BG Beth-El, Boekweitlaan 65a 19:30 -20:30
24-01 woensdag gebedsochtend BG De Schutse, Schutstraat 147, 10:00 -11:00
24-01 woensdag gebedsavond Centrumkerk, van Echtenstraat 64 19:30-20:30
25-01 donderdag bidden met gasten uit het AZC Centrumkerk, van Echtenstraat 64 10:30-12:00
25-01 donderdag Taize avondgebed RKK en PKN Rooms Katholieke Kerk Blankenslaan Oost 2 19:00 – 20:00
26-01 vrijdag gebedsavond VBG De Brug Het Haagje 129a 19:30 – 20:30
27-01 zaterdag gebedsavond Ned.Geref.Kerk Grote Kerkstraat 39 19:30 – 20:30

De kerken die de Week van Gebed in Hoogeveen organiseren zijn

 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
 Baptisten gemeente De Schutse
 Christelijke Gereformeerde Kerk
 Evangelische Gemeenschap
 Nieuw Apostolische Kerk
 Protestantse Kerken Nederland
 Vrije Baptisten gemeente De Brug
 Rooms Katholieke Kerk
 Nederlands Gereformeerde Kerk

meer informatie missienederland

Open Kerk

In 2018 zal voor de derde keer `Open Kerk`worden georganiseerd tijdens de Pulledagen. De twee voorgaande jaren is dit goed verlopen. Het doel van deze dagen is om met mensen in gesprek te komen over het leven, kerk en geloof. We willen dit doen door de kerkdeuren open te zetten en een programma aan te bieden dat iets laat zien van leven, kerk en geloof. In dit programma is er ook een moment waarop we de bijbel open doen en getuigen van ons geloof. Zo is er openheid voor ontmoeting.

organisatoren gezocht

Op het moment wordt er begonnen met het nadenken over de invulling van Open Kerk in 2018. Tot nu toe is dat gedaan door de kerngroep van de IEC, maar graag willen we er naar toe dat dit gedaan wordt door een kleine groep mensen uit de verschillende kerken in Hoogeveen. Daarom deze oproep om u aan te melden of te vragen om meer informatie. Dit kan door een mail te sturen aan gijs0762@gmail.com.

Optreden Arc en Ciel uit Pesse in het Desgebouw

Op zondag 3 december houdt de IEC-Hoogeveen een Evangelisatiezangdienst.
Locatie : Desgebouw aan de Albert Steenbergenstraat 44 te Hoogeveen
lineke.grevers@live.nl
Aanvang om 19.00 uur.

Het thema is : Op zoek naar Licht.

Op deze eerste adventszondag is de spreker : Ds. Evert Akkerman uit Hoogeveen
m.m.v. Arc en Ciel uit Pesse o.l.v. Jan Timmerman uit Klazienaveen.
Organist : Geert Meijer uit Hoogeveen.
Na afloop van de dienst is er tijd voor een kopje koffie, ontmoeting en gesprek.

Namens de IEC- Hoogeveen bent U van harte welkom en neem familie, vrienden, buren en kennissen ook mee.
ACR Kuipers IEC-Hoogeveen.

Arc en Ciel is een zangroep uit Pesse die diverse keren per jaar optreedt. Wij hebben ongeveer 20 enthousiaste leden. Arc en Ciel is opgericht in oktober 1984.
Onze vaste repetitieavond is op donderdag van kwart voor acht tot half tien in de Kruispuntkerk, Hoogeveenseweg 22 te Fluitenberg. Wij oefenen in een ongedwongen, gezellige en vriendschappelijke sfeer.
Wij treden vooral op tijdens kerkdiensten en in woon-zorgcentra. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via de mail (info@arcencielpesse.nl) of per telefoon (06 53484473). Voor de tarieven kunt u kijken op de contactpagina.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Kom gerust vrijblijvend een avond kijken/meezingen.

Een nieuwe Alpha-cursus

Het kan al….

Je aanmelden voor onze 37-ste interkerkelijke Alpha, die op dinsdagavond 30 januari 2018 van start gaat!!!

Meer dan 27 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus gevolgd. In Nederland waren dat er ruim 250.000.

De Alpha-cursus is een zoektocht naar de betekenis van het christelijk geloof. Een zoektocht waarbij veel mensen gaandeweg ontdekken wie God voor hen wil zijn.

Met elkaar gezellig eten, maar ook praten en luisteren naar wat God ook in 2018 nog te zeggen heeft.
Aan de Alpha-cursus doen mensen mee met een diversiteit aan achtergronden en leeftijden.
Sommigen hebben geen kerkelijke achtergrond. Anderen zijn al jaren niet meer in de kerk geweest of doen dat heel trouw en toch.
Veel christenen die meedoen, ervaren de cursus als een nieuwe stimulans voor hun geloof.
Alpha is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk en gezel-lig!

U/jij bent hartelijk welkom!!!

Aanmelden graag zo snel mogelijk,
in verband met de organisatie

Voor meer informatie en opgave:
Femmy Peursum ‘ (0528-) 241437of 06-51600684
e-mail: alphahoogeveen2@gmail.com

Kerst in de kerk

Onderstaande brief werd verzonden aan veel kerken in Hoogeveen. Door verschillende omstandigheden kan het zijn dat op 9 december wanneer de borden in het straatbeeld verschijnen de gegevens van uw kerk nog niet vermeld zijn. Om dit te voorkomen of aan te vullen kunt u als lezer van dit bericht ook zelf de gegevens doorgeven, maar dan graag naar info@iec-hoogeveen.nl.

Hoogeveen, 13 november 2017.

Geachte raad,

Ook dit jaar willen wij de actie EEN WARME KERST BEGINT IN DE KERK voortzetten.

Dit betekent dat vanaf 9 december op zon 25 plaatsen in Hoogeveen en omgeving evenementenborden worden geplaatst. Dit jaar zijn onze borden vernieuwd. Er is een nieuw ontwerp dat u onderaan deze brief ziet. En er worden geen posters meer geplakt op hardboardborden. De nieuwe borden zijn kunststof waarop de afbeelding is geprint. We hopen dat deze nieuwe borden aandacht zullen oproepen naar de betekenis van kerst en het verlangen om een kerk te bezoeken tijdens de kerstdagen.

Voor het bezoeken van een kerkdienst wordt verwezen naar de website www.kerstinhoogeveen.nl. Om op deze site de juiste gegevens te vermelden, vragen we u deze door te geven aan onze webmaster, Andr Sierink.

Per kerkdienst wil hij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

1. De naam van uw kerkelijke gemeente
2. De naam en het adres van de locatie waar de dienst gehouden wordt.
3. De datum (data) en aanvangstijd van de dienst (en)
4. De naam van de voorganger
5. De korte inhoud van de dienst. Hiermee wordt het een hartelijke uitnodiging!
6. Zijn er bijzonderheden te vermelden (bijvoorbeeld m.m.v. een koor, kinderdienst, oppasdienst enz.)?
7. Wat is de website van uw kerk/gemeente?

Andere activiteiten rond Kerst, die open staan voor iedereen, kunnen aangeboden worden voor de website www.iec-hoogeveen.nl door te mailen naar: gijs0762@gmail.com.

LET OP! Op onze website kunnen alleen diensten voor de volgende vier data vermeld worden: 24, 25 en 26 en 31 december.

Zegen en groet,

Gijs Verstegen,
Secr. IEC-Hoogeveen.

Prachtige IEC-zangdienst in de Vredehorst met de Euphonion Singers uit Wilsum

Een enthousiaste groep de Euphonion Singers uit Wilsum o.l.v. Anton Jansma Ds. Lieuwe de Een mooie toespraak van Ds. Lieuwe de Jong uit Hoogeveen en een geweldige organist Ronald Knol uit Dwingeloo
Een IEC-zangdienst waar we veel positieve reacties op hebben gekregen.

Optreden van de Euphonion Singers te zien via onderstaade link

https://www.youtube.com/watch?v=eK9PQqzlAW0Pilatus

Let op, de kaartverkoop start 1 november 2017.
Speeldatum donderdag 28 maart 20:15 in de Tamboer.

Theatergroep HENS brengt een moderne enscenering van Pontius Pilatus ten tonele. Deze man is de geschiedenis ingegaan als de ordebewaker van Judea en de man die Jezus veroordeeld heeft. Als blijkt dat het lichaam van Jezus is verdwenen uit het graf, vermoedt Pilatus dat dit onrust zal veroorzaken onder het volk. Hij bijt zich vast in het opsporingswerk en onderwerpt de feiten aan een nauwkeurig onderzoek. Wat is waar? We zien hoe de vraag naar waarheid Pilatus voortdurend kwelt, hoe het hem en zijn vrouw Claudia uit elkaar drijft en hoe hij langzaam de grip verliest op de werkelijkheid.

De voorstelling Pontius Pilatus dwingt de toeschouwer na te denken over de veroordeelde Yechoua, zijn krachtige verhalen, zijn raadselachtige woorden, de lijdzaamheid tijdens zijn veroordeling en het stilzwijgen tijdens zijn verhoor in het Pretorium. Wat is de werkelijke betekenis van het lege graf en de vele getuigenissen van omstanders, toen en nu?

Theatergroep HENS maakt voorstellingen waarbij oude verhalen een nieuw gezicht krijgen en verrassend dichtbij worden gebracht. Indringende teksten en een vlotte wisseling in humor, scherpte en ontroering worden onderstreept door verassende muziek. Vanaf 16 jaar.

Regie en tekstbewerking: Remy van Tilburg
Tekst: Hans van der Meiden
Spel: Sanne van Ommen en Hans van der Meiden
Muziek: Keesjan van der Maas

kaarten (7,50 per stuk) verkrijgbaar bij
Anne Kuipers 0528 275358, annekuipers2013@gmail.com
Gijs Verstegen 06 14334118, gijs0762@gmail.com
en de Tamboer.

Optreden Euphonion Singers uit Wilsum in de Vredehorst.

Optreden van de landelijk bekende Euphonion Singers uit Wilsum in de Vredehorst.
Op zondagavond 29 oktober houdt de IEC een Evangelisatiezangdienst.
Plaats : de Vredehorst aan de Zuidwoldigerweg 32 te Hoogeveen
Aanvang om 19.00 uur.
Voorganger is : Ds. L. de Jong uit Hoogeveen m.m.v. de Euphonion Singers uit Wilsum
Organist : Ronald Knol uit Dwingeloo

Er is een korte toespraak van Ds. L.de Jong
Het thema is : Leven tussen lijden en luister.
Ds. L. de Jong is voorganger in de Opgang In Hoogeveen.

De Euphonion Singers
Wij zijn een veelzijdig koor dat is opgericht in 1971 te Wilsum.
Door de jaren heen hebben we ons ontwikkeld tot een uniek koor onder de bezielende leiding van Anton Jansma die ons een eigen sound meegeeft. Die sound komt voort uit een onconventionele zangtechniek, de veelstemmige arrangementen (minimaal 5) en de veelheid van muzieksoorten.
Ons repertoire varieert van theatraal of lichtvoetig klassiek tot opzwepende rock en van close-harmony en levensverdiepende ballades tot rauwe blues en dance. We treden op in wisselende samenstelling, in binnen- en buitenland en ook voor de media zijn we geen onbekende.

Namens de IEC bent U van harte welkom en neem familie, buren vrienden mee.
ACR Kuipers. IEC-Hoogeveen

Christelijk Boekenfestival voor Logos Hope – 11-11-2017 in Hoogeveen – C-Agenda.nl

Source: Christelijk Boekenfestival voor Logos Hope – 11-11-2017 in Hoogeveen – C-Agenda.nl

Tijd om je boekenkast eens na te gaan om te kijken of er geen boeken instaan die een ander nu wel mag lezen en in zijn of haar boekenkast bewaren.
Tevens zoeken we vrijwilligers. Wil je mee doen stuur even een bericht naar gijs0762@gmail.com.