Afsluiting gebedsweek in de Goede Herderkerk

‘Recht voor ogen is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om recht te zoeken in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesi. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.
De afsluiting van de gebedsweek in Hoogeveen vindt plaats in de
Goede Herderkerk door ds. Wietse van der Hoek.

Het materiaal voor de Week van Gebed 2019 is voorbereid door kerken in Indonesi Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: De kerken in Indonesi vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: Soms kijken we liever weg van onrecht. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht.

Voor de Week van Gebed wordt een orde van dienst aangeboden en materiaal voor acht dagen van gebed en bezinning. Daarnaast komt er een poster en een gebedskaartje. Er is een webpagina waar in de loop van de tijd steeds informatie wordt toegevoegd: klik hier. En er is een bestelformulier: klik hier. Bestellen kan nu al. Eind augustus/begin september zullen de materialen worden verzonden. Daarnaast worden er materialen ontwikkeld voor kinderen en tieners om te gebruiken in de kerk en op scholen.

Afgelopen jaar hebben in Nederland naar schatting zon 200.000 mensen meegedaan met het initiatief.

Luister naar de wind,
die een lied van liefde zingt:
kom zoals je bent,
met je treurend hart, mijn kind,
en ik zal jou verlossen,
dat je vrede vindt.
Houd je vast aan mij,
als je eenzaam bent en klein
en wees niet bezorgd,
ik zal altijd bij je zijn.
gedeelte Indonesisch lied
vertaling Elly Zuiderveld-Niemann

Optreden Chr. Mannenkoor Ailanthus in de IEC-zangdienst in de Goede Herderkerk aan de Middenweg 14 in Hoogeveen.

Op zondagavond 28 januari 2019 zal er in Goede Herderkerk aan de Middenweg 14 in Hoogeveen een IEC-zangdienst en de afsluiting van de gebedsweek worden gehouden.
De dienst wordt georganiseerd door het Wijkteam-Zuid van de IEC.

Spreker : Dhr. G.J. Heijnen uit Dalfsen.
m.m.v. Christelijk Mannenkoor Ailanthus uit Wezep o.l.v. Geurt Souman
organist : Tim Vroom uit Hoogeveen.

Het thema van de dienst is : Kom tot de Vader
Schriftlezing : Jacobus 4 / 1 t/m. 10 HSV Statenvertaling 2010
De aanvang van de dienst is om 19.00 uur.
Het belooft weer een prachtige dienst te worden. U bent van harte welkom in deze IEC-zangdienst in de Goede Herderkerk en neem ook familie buren en vrienden mee. ACR Kuipers IEC.

Recht voor ogen

‘Recht voor ogen is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om recht te zoeken in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesi. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en MissieNederland.
De afsluiting van de gebedsweek in Hoogeveen vindt plaats in de
Goede Herderkerk door ds. Wietse van der Hoek.

Over Ailanthus
Ailanthus is een bijzonder mannenkoor in de leeftijd varirend van 16 tot 70 jaar. Het koor is ontstaan uit een gelegenheidskoor, bestaat nu zon 6 jaar en heeft ongeveer 55 leden. In het koor wordt met veel passie en liefde gezongen en dat heeft zeker te maken met onze enthousiaste dirigent Geurt Souman. Geurt weet ons als geen ander te motiveren.
Ailanthus is de Latijnse naam voor hemelboom: een krachtige boom die heel groot en hoog kan worden. Met ons zingen hopen wij door te mogen dringen tot een ieder en misschien zelfs tot in de hemel. Het doel van ons koor is zingend te evangeliseren en de naam van de Here God groot te maken.
We hebben in onze korte bestaansgeschiedenis al veel optredens mee mogen maken. Zo hebben we meegedaan aan Nederland Zingt en hebben we een CD opgenomen: Heer, U bent mijn leven. Een jaarlijks terugkerend item is het Oranje concert en daarnaast treden we twee keer per maand op in verschillende kerken.

IEC-zangdienstrooster 2019


Goede Herderkerk

Christelijk Mannenkoor Ailanthus

27-01 Goede Herderkerk Middenweg 14, 7906 LL Hoogeveen
aanvang 19.00 uur
Voorganger : Dhr. G. Heinen uit Dalfsen
m.m.v Christelijk Mannenkoor Ailanthus uit Wezep o.l.v. Geurt Souman
Organist : Tim Vroom

Gebouw Leger des Heils

Salvation Brass Emmen

2gether

24-02 Leger des Heils Korpsgebouw Reviusweg 5-7 7901 JN Hoogeveen
aanvang 10.00 uur
Voorganger : Majoor E. Wubbema
m.m.v. Salvation Brass Emmen (SBE)
2Gether uit Geesbrug

Grote Kerk

Charis Music

07-04 Grote Kerk Grote Kerkstraat 40, 7902 CK Hoogeveen
aanvang 19.00 uur
Voorganger Ds. J. Snaterse uit Hoogeveen
m.m.v. Charis Music uit Dronten
Organist : Jan van Tellingen

Babtistengemeente Beth-el

Gospelkoor Rejoice

26-05 Beth-el Boekweitlaan 65a, 7906 LB Hoogeveen
aanvang 19.00 uur
Voorganger Ds. Wietse van der Hoek.
m.m.v. Gospelkoor Rejoice uit Hoogeveen

Hoofdstraatkerk

Christelijk Zuidlaarder Mannenkoor

13-10 Hoofdstraatkerk aan het Stoekeplein 4, 7902 HM Hoogeveen
aanvang 18.45 uur
Spreker : Dhr. Jean Keijer
m.m.v. Chr. Zuidlaarder Mannenkoor o.l.v. Frits Vugteveen
Organist : Dirk Swama

De Opgang

Christelijk Mannenkoor Assen

27-10 De Opgang Alteveerstraat 105 7906 CD Hoogeveen
Spreker: Dhr. Henk Mulderij uit Hoogeveen
aanvang 19.00 uur
m.m.v. Chr. Mannenkoor Assen o.l.v. Bert Duijst uit Hasselt
Organist Jorrit Woudt

De Vredehorst

Matthijn Buwalda en band

24 nov Vredehorst Zuidwoldigerweg 32 7908 AD Hoogeveen
aanvang 19.00 uur
Gospelzanger Matthijn Buwalda

Desgebouw

Evangelisatiekoor Hoogeveen

08-12 Desgebouw Albert Steenbergenstraat 44, 7906 BG Hoogeveen
aanvang 19.00 uur
Spreker : Gijs Verstegen
m.m.v. Evangelisatiekoor o.l.v. Dhr. P. Brinkman
Piano Rien Schippers
Organist : Geert Meijer

Liedboek Sessions

Op 28 oktober zal er in de Vredehorst een uitvoering zijn van “Liedboek Sessions”.
Met het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk in handen voelen de makers en spelers van Liedboek SESSIONS zich uitgedaagd om te ontdekken welke nieuwe klankwerelden dit boek herbergt. Uitgaande van de rijkdom aan nieuwe melodien, zijn zij gaan improviseren en arrangeren, ieder vanuit een eigen muzikale achtergrond en comfortzone.

Plaatselijke musici worden van harte uitgenodigd met enkele liederen uit het programma mee te spelen. Zij moeten zich hiervoor wel vooraf nog aanmelden. Ze ontvangen dan de arrangementen per e-mail. Daarna kunnen ze hun partijen met de bijgevoegde geluidsbestanden instuderen. Ongeveer drie uur voor de voorstelling is er een soundcheck en worden de liederen doorgenomen. Zo mogelijk wordt er daarna samen gegeten en is er gelegenheid om ideen en ervaringen uit te wisselen.

De voorstelling begint om 19:00 uur en duurt 90 minuten, exclusief pauze. Spelers: zijn Johan Klein Nibbelink (zang, percussie, gitaren, sequencer programming), Marianne Westerveld (zang, percussie, saxofoons, basgitaar) en Wim Ruessink (zang, percussie, toetsen, tin whistle, melodica).

Deze informatie en meer vind u op www.liedboeksessions

Aanmelden voor muzikanten om mee te jammen kan of rechtstreeks via de bovenstaande website of een bericht aan Anne Kuipers .

Present in Hoogeveen


Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
Het doel van Present is om een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in n dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!
In Hoogeveen is St. Present een aantal jaren actief geweest en heeft veel mogen doen. Aan vrijwilligers en projecten was geen gebrek. De behoefte aan de inzet van St. Present was en is duidelijk aanwezig. Daarom de oproep om te komen tot een nieuw bestuur.
Om tot een nieuw bestuur te komen met een helder plan en duidelijke verantwoordelijkheden, willen we een werkgroep starten die dit gaat voorbereiden. De werkgroep zal zich richten op het leggen van contacten in kerken en maatschappelijke organisaties (wijkteams en andere hulporganisaties), het voorbereiden van een financieel draagvlak en het opstellen van een strategisch plan. De werkgroep zal maximaal een seizoen actief zijn. Een deel van de leden van de werkgroep zal overgaan in het bestuur. Wilt u mee doen in deze werkgroep en wellicht in de toekomst in het bestuur, meldt u zich dan aan bij Gijs Verstegen, gijs0762@gmail.com. Voor meer informatie over Present kunt u ook terecht bij de website van st. Present en bij Arjan Klein, cordinator St. Present Noord tel: (033) 432 01 33, e-mail: info@presentnederland.nl .
Op 3 oktober zal er om 20:00 uur een startavond zijn in De Rank, van Echtenstraat (tegenover de molen), waarvoor ieder die belangstelling heeft van harte wordt uitgenodigd. We hopen dan een werkgroep te kunnen vormen en dan concreet aan de slag te gaan. Tot die tijd kunt u Gijs of Arjan vragen om uitleg te geven of een korte presentatie te verzorgen.

IEC-zangdienstrooster 2018

IEC-Zangdienstrooster 2018

25-02 De Opgang 19.00 uur
Mannenkoor Adoramus
Spreker dhr. J.G.E. Brand uit Hoogeveen
Organist Tim Vroom

25-03 Bethelkerk 19.00 uur
Praisedienst met Gospelband Evidence uit Vriezenveen
Spreker Ds. W. van der Hoek uit Hoogeveen

29 maart De Tamboer 20.15 uur
Voorstelling : Pontius Pilatus
Kaarten 7.50 euro p.p.

22-04 Oosterkerk 9.30 uur
De Zeeklank uit Vollenhove Oratorium Ruth.
Johan Bredewout, Krista van der Ester, Ronald IJmker
Spreker : Loes Jansen

27-05 Grote Kerk 19.00 uur
Hoogeveens Christelijk Mannenkoor
Spreker Ds. Snaterse uit Hoogeveen
Organist Tim Vroom?

28-10 Vredehorst 19.00 uur
Psalmenproject Sessions.
Johan Klein Nibbeling
Spreker : Loes Jansen

11-11 Hoofdstraatkerk 19.00 uur
Chr. Mannenkoor Ermelo o.l.v. Ab Weegenaar
Spreker : Jean Keijer
Organist Bert Elbertsen

09-12 Desgebouw 19.00 uur
Brass Choir Hoogeveen
Spreker dhr. J.G.E. Brand uit Hoogeveen
Organist Geert Meijer

IEC-zangdienst met het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor in de Grote Kerk

Op zondag 27 mei a.s. is er in de Grote Kerk aan de Grote Kerkstraat 40 te Hoogeveen een IEC-zangdienst.
aanvang 19.00 uur
Het thema van de dienst is OVER JEZUS GESPROKEN…
Spreker is Ds.J.Snaterse uit Hoogeveen
Het Hoogeveens Christelijk Mannenkoor o.l.v. dirigent dhr. Gezinus Veldman zal meewerken in deze dienst. De organist is dhr. Jan van Tellingen uit Hoogeveen
Het beloofd weer een prachtige dienst te worden.
De toegang is gratis, wel worden er twee collectes gehouden.
U bent van harte welkom en neem ook gerust vrienden, buren en familie mee.
IEC-Hoogeveen ACR-Kuipers.
Hoogeveens Christelijk Mannenkoor.

Dimensions Juniors treden op met hun programma: Talent Gezocht !

De Dimensions Juniors geven op zaterdag 24 maart 2018 een concert in het Jeugdcentrum Hollandscheveld .
De kinderen gaan met hun programma “Talent gezocht” door middel van zang, dans en toneel op zoek naar talent. Ze vertellen dat God aan iedereen talenten heeft gegeven en dat je die talenten mag inzetten om anderen weer te helpen. Het is een concert vol humor, mooie liederen en stoere dansen, maar vooral met een duidelijke boodschap: Iedereen is waardevol!
De Dimensions Juniors (ook wel DJ’s genaamd) zijn enthousiaste kinderen die van zang, dans en toneel houden. En het zijn kinderen die iets te vertellen hebben! Zij zien dat we leven in een wereld waarin alles perfect moet zijn: Je moet er altijd mooi en verzorgd uitzien. Daarnaast moet je ook nog eens goed presteren. Als je niet aan die verwachting voldoet, ben je dan nog wel goed genoeg?
De DJ’s willen een ander geluid laten horen: “Jij bent bijzonder, God heeft jou gemaakt. Jij bent uniek!” Het is een waardevolle boodschap voor jong en oud. De moeite waard!
De DJ’s zijn kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud en hebben allemaal auditie gedaan in zang en dans. Onder leiding van getalenteerde dirigenten, choreografen en producers hebben de kinderen in een kampweek afgelopen zomer de hele productie ingestudeerd. Aan het eind van de week waren ze er helemaal klaar voor en nu touren ze door Nederland met hun programma ‘Talent gezocht!’.
Zaterdag 24 maart 2018 zijn ze dus te gast in Hollandscheveld. We hopen dat jij er ook bent
Het Jeugdcentrum , Het Hoekje 51 , 7913 EC Hollandscheveld . Iedereen die belangstelling heeft is welkom. ( www.pkn-hgh.nl/jeugdcentrum )
De toegang is gratis maar je moet wel een toegangskaart aanvragen.
Kaarten zijn te bestellen via anton.seriouschurch@gmail.com
Het programma is van 16.00 uur tot 17.15 uur
Voor meer informatie over de Dimensions Juniors : www.dimensionsmusic.nl

Flyer A5 24 maart 2018

Helpt u De Fakkel?

Liveoptreden in de Fakkel.
Helpt u De Fakkel?

De Fakkel, de christelijke boekwinkel in Hoogeveen, gaat over op een andere organisatie. Tot op heden werkt de winkel met vrijwilligers en een ondersteunend hoofdkantoor dat verantwoordelijk is voor tien winkels in Nederland. In verband met landelijk teruglopende verkopen is dit model niet langer houdbaar. Dit is op 17 januari bekend gemaakt aan de vrijwilligers.

Boekwinkels hebben het in het algemeen moeilijk. Er wordt minder gelezen en, wat geldt voor alle winkels geldt ook hier; steeds meer mensen kopen online. De Fakkel heeft echter een trouwe achterban die graag de winkel in de winkelstraat houdt. Men bekijkt een muziek-, studie-, dagboek of een bijbeluitgave graag eerst van binnen alvorens het te kopen. Bovendien heeft De Fakkel naast de christelijke boeken nog CD’s, films, kaarten en een uitgebreide geschenkafdeling. De vrijwilligers nemen graag de tijd om te adviseren welke artikelen wellicht het meest geschikt zijn.

De omzet van de winkel in Hoogeveen is vooralsnog geen reden tot sluiting. De Fakkel gaat daarom op zoek naar een nieuwe vorm waarbij het voortbestaan van de winkel in Hoogeveen gewaarborgd blijft. De voorkeur ligt bij het oprichten van een nieuwe stichting waarbij de vrijwilligers worden ondersteund door een betaalde winkelcordinator. Voorop staat voor hen dat er in Hoogeveen een winkel moet blijven waar christenen terecht kunnen voor opbouw en ondersteuning en waar christenen van de verschillende kerken elkaar kunnen ontmoeten.

Het landelijke hoofdkantoor zal begeleiding bieden naar verzelfstandiging. De bestaande vrijwilligers kunnen dit proces echter niet alleen vorm geven. In Hoogeveen is een grote christelijke gemeenschap met veel mensen met zakelijk inzicht en bestuurskwaliteiten. Men hoopt dat een aantal van hen wil helpen bij de doorstart van de winkel, bijvoorbeeld door zitting te nemen in een stichtingsbestuur. Als u een rol wilt spelen in het verzelfstandigingsproces vraagt u dan vooral aan de mensen in de winkel naar meer informatie. De winkel zit sinds enkele jaren aan de Van Echtenstraat 5 in het centrum van Hoogeveen. Natuurlijk zijn ook mensen die de winkel daar nog niet gevonden hebben van harte welkom.