IEC-zangdienst in het Desgebouw

Living Lord Singers

Optreden van Living Lord Singers uit Diever in het Desgebouw.

Op zondag 8 november a.s. houdt de IEC ( Interkerkelijke Evangelisatie Commissie) een
IEC-zangdienst in het Desgebouw aan de Albert Steenbergenstraat 40 in Hoogeveen.

De spreker die avond is de heer Henk Knegt uit Erica.
De heer Knegt gaat regelmatig voor in diensten van de P.K.N.
Ook is hij actief in de hulpverlening aan verslaafden.
Dit in de organisatie van het Leger des Heils.

Het gospelkoor Living Lord Singers o.l.v. Carola Tavenier zal een aantal
liederen ten gehore brengen.

De samenzang wordt verzorgd door toetsenist de heer Eduard Schuiling uit Hoogeveen
De dienst begint om 19.00 uur.

Het thema is : GODS KONINKRIJK EERST
Een thema waarin je actuele zaken van vluchtelingen, oorlogen en problemen in je eigen leven aan de orde kunt stellen.

U bent van harte uitgenodigd voor deze IEC-dienst en neem ook vrienden en kennissen mee.
Na afloop is er koffie en tijd voor ontmoeting en gesprek.
ACR Kuipers IEC-Hoogeveen
Gospelkoor : Living Lord Singers

Na vier jaar was er van de oorspronkelijke bezetting nog nauwelijks iets over, want de jongelui verlieten Diever voor studie en/of werk. Gelukkig vulden nieuwe leden hun lege plekken weer op, maar met de muzikale leiding werd het steeds moeizamer. Het was inmiddels 1985 en de groep had dringend behoefte aan een dirigent en een toetsenist. Deze werden gevonden in Rien Eradus en zijn partner Gini Westera. Dit beviel uitstekend en de groep bloeide weer op.
Helaas moest na een jaar al afscheid van hen genomen worden door verhuizing naar Dordrecht.
De opvolger van Rien werd Geert Steenbergen en hij wist gelukkig ook een toetsenist, Henk Everts genaamd.

Door Henk kwamen de eerste leden van buitenaf bij de groep.
Geert verhuisde na twee jaar naar Delfzijl en Fokke Zijlstra nam de muzikale leiding over. Na vijf jaar stopte ook hij ermee.
De groep moest weer opzoek naar een nieuwe dirigent. Rosemary de Souza uit Dwingeloo zag de oproep op het prikbord in het conservatorium en reageerde meteen. Zij zocht een oefenkoor tijdens haar studie koordirectie!
Onder haar leiding heeft de groep twaalf jaar gezongen en gemusiceerd. Naast het dirigeren van enkele koren en het geven van muzieklessen op scholen gaf Rosemary ook privé-zanglessen en op die manier kwamen er soms ook nieuwe leden bij de groep.
De gospelgroep is in 1976 ontstaan uit een club jongelui die destijds de GJV vormden van de Geref. kerk te Diever. Deze club zou muzikale medewerking verlenen aan een jeugddienst waar het seizoen mee afgesloten zou worden. Dit werd zo’n succes, dat besloten werd om als Living Lord Singers verder te gaan. Al het muzikale talent, dat nodig was om een groep goed te kunnen laten functioneren was aanwezig; een pianiste, twee gitaristen, een trompetiste en een drummer. Albert Dolsma zag het met deze groep wel zitten om haar van geluidsversterking te voorzien en hij is tot op de dag van vandaag nog de geluidsman.
Kort na het vertrek van Rosemary in 2005, heeft ook de toetsenist Henk Everts, na maar liefst 20 jaar afscheid van de groep genomen. Inmiddels is Gert Jan Jaarsma uit Smilde de vaste toetsenist. Verder bestaat het combo uit Roelanda van der Zwaag; zij speelt dwarsfluit en ritme-instrumenten, Minus Aalderink; slagwerk, Anita Huft; (bas)gitaar en Carola de Jong – Tavenier; saxofoon.
Gemiddeld 15 keer per jaar verleent de groep medewerking aan een kerkdienst in de omgeving; een enkele keer buiten de regio. Ook is er wel eens gezongen bij een bruiloft.
Het koor staat sinds september 2005 onder leiding van Carola de Jong – Tavenier.
Carola verstaat de kunst om haar enthousiasme over te brengen, wat ten goede komt aan de uitstraling van de groep! Mede dankzij haar inbreng is er sprake van een afwisselend repertoire van rustige ballads tot swingende (black) gospels.

IEC-zangdienst in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen

Op zondag 11 oktober wordt in de Hoofdstraatkerk een Interkerkelijke Evangelisatie zangdienst gehouden met als thema “Gelijkheid” naar aanleiding van artikel 1 van de grondwet.
Ds. P.W. Dekker uit Wierden verzorgt de meditatie.
Medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten o.l.v. Marco Hoorn en de organist Jan Kroeske.
De dienst begint om 19.00 uur, maar er is al samenzang vanaf 18.45 uur.

Namens de IEC-Hoogeveen bent u van harte welkom.