IEC-zangdienst in de Hoofdstraatkerk in Hoogeveen

Op zondag 11 oktober wordt in de Hoofdstraatkerk een Interkerkelijke Evangelisatie zangdienst gehouden met als thema “Gelijkheid” naar aanleiding van artikel 1 van de grondwet.
Ds. P.W. Dekker uit Wierden verzorgt de meditatie.
Medewerking wordt verleend door het Interkerkelijk Mannenkoor Drachten o.l.v. Marco Hoorn en de organist Jan Kroeske.
De dienst begint om 19.00 uur, maar er is al samenzang vanaf 18.45 uur.

Namens de IEC-Hoogeveen bent u van harte welkom.