Liedboek Sessions

Op 28 oktober zal er in de Vredehorst een uitvoering zijn van “Liedboek Sessions”.
Met het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk in handen voelen de makers en spelers van Liedboek SESSIONS zich uitgedaagd om te ontdekken welke nieuwe klankwerelden dit boek herbergt. Uitgaande van de rijkdom aan nieuwe melodien, zijn zij gaan improviseren en arrangeren, ieder vanuit een eigen muzikale achtergrond en comfortzone.

Plaatselijke musici worden van harte uitgenodigd met enkele liederen uit het programma mee te spelen. Zij moeten zich hiervoor wel vooraf nog aanmelden. Ze ontvangen dan de arrangementen per e-mail. Daarna kunnen ze hun partijen met de bijgevoegde geluidsbestanden instuderen. Ongeveer drie uur voor de voorstelling is er een soundcheck en worden de liederen doorgenomen. Zo mogelijk wordt er daarna samen gegeten en is er gelegenheid om ideen en ervaringen uit te wisselen.

De voorstelling begint om 19:00 uur en duurt 90 minuten, exclusief pauze. Spelers: zijn Johan Klein Nibbelink (zang, percussie, gitaren, sequencer programming), Marianne Westerveld (zang, percussie, saxofoons, basgitaar) en Wim Ruessink (zang, percussie, toetsen, tin whistle, melodica).

Deze informatie en meer vind u op www.liedboeksessions

Aanmelden voor muzikanten om mee te jammen kan of rechtstreeks via de bovenstaande website of een bericht aan Anne Kuipers .

Open Kerk 2018

Dit jaar zes Pulledagen in Hoogeveen en ook zes keer ‘Open Kerk’ in de Hoofdstraatkerk. Zes donderdagen van 19 juli tot en met 23 augustus.
Een mooie expositie van glasatelier Lisette Martens uit Hollandscheveld en daarnaast
schilderijen van Margreeth Vos en foto’s van Anne Kuipers.
De bezinningsmomenten vormen een vast onderdeel. Even stil zijn en luisteren naar een korte overdenking, muziek en gelegenheid tot gebed.
De invulling van de bezinningsmomenten wordt achtereenvolgend verzorgd door:
Jan David Warta,
ds. Wietse van der Hoek,
Johan van Dam
The Treasure
Loes Jansen
Albert Metselaar.

Present in Hoogeveen


Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
Het doel van Present is om een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in n dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!
In Hoogeveen is St. Present een aantal jaren actief geweest en heeft veel mogen doen. Aan vrijwilligers en projecten was geen gebrek. De behoefte aan de inzet van St. Present was en is duidelijk aanwezig. Daarom de oproep om te komen tot een nieuw bestuur.
Om tot een nieuw bestuur te komen met een helder plan en duidelijke verantwoordelijkheden, willen we een werkgroep starten die dit gaat voorbereiden. De werkgroep zal zich richten op het leggen van contacten in kerken en maatschappelijke organisaties (wijkteams en andere hulporganisaties), het voorbereiden van een financieel draagvlak en het opstellen van een strategisch plan. De werkgroep zal maximaal een seizoen actief zijn. Een deel van de leden van de werkgroep zal overgaan in het bestuur. Wilt u mee doen in deze werkgroep en wellicht in de toekomst in het bestuur, meldt u zich dan aan bij Gijs Verstegen, gijs0762@gmail.com. Voor meer informatie over Present kunt u ook terecht bij de website van st. Present en bij Arjan Klein, cordinator St. Present Noord tel: (033) 432 01 33, e-mail: info@presentnederland.nl .
Op 3 oktober zal er om 20:00 uur een startavond zijn in De Rank, van Echtenstraat (tegenover de molen), waarvoor ieder die belangstelling heeft van harte wordt uitgenodigd. We hopen dan een werkgroep te kunnen vormen en dan concreet aan de slag te gaan. Tot die tijd kunt u Gijs of Arjan vragen om uitleg te geven of een korte presentatie te verzorgen.

Week van gebed 2018

Op initiatief van Missie Nederland en Raad van Kerken worden van 21 t/m 27 januari 2018 interkerkelijke gebedsbijeenkomsten en diensten gehouden.
Diverse kerken in Hoogeveen sluiten zich bij dit initiatief aan en willen daarmee de eenheid onder christenen tot uitdrukking brengen. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Dit jaar is het thema:

Recht door zee.

datum samenkomst locatie tijd
21-01 zondag Startdienst ism Gospel Music Hoogeveen PKN de Vedehorst Zuidwoldigerweg 32 19:00 uur
22-01 maandag gebedsavond Nieuw Apostolische kerk De Zaaier 1 19:30 – 20:30
23-01 dinsdag gebedsochtend met stad en regiogebed Evang. Gemeenschap Brinkstraat 25 10:00 – 11:00
23-01 dinsdag gebedsavond BG Beth-El, Boekweitlaan 65a 19:30 -20:30
24-01 woensdag gebedsochtend BG De Schutse, Schutstraat 147, 10:00 -11:00
24-01 woensdag gebedsavond Centrumkerk, van Echtenstraat 64 19:30-20:30
25-01 donderdag bidden met gasten uit het AZC Centrumkerk, van Echtenstraat 64 10:30-12:00
25-01 donderdag Taize avondgebed RKK en PKN Rooms Katholieke Kerk Blankenslaan Oost 2 19:00 – 20:00
26-01 vrijdag gebedsavond VBG De Brug Het Haagje 129a 19:30 – 20:30
27-01 zaterdag gebedsavond Ned.Geref.Kerk Grote Kerkstraat 39 19:30 – 20:30

De kerken die de Week van Gebed in Hoogeveen organiseren zijn

 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
 Baptisten gemeente De Schutse
 Christelijke Gereformeerde Kerk
 Evangelische Gemeenschap
 Nieuw Apostolische Kerk
 Protestantse Kerken Nederland
 Vrije Baptisten gemeente De Brug
 Rooms Katholieke Kerk
 Nederlands Gereformeerde Kerk

meer informatie missienederland

Open Kerk

In 2018 zal voor de derde keer `Open Kerk`worden georganiseerd tijdens de Pulledagen. De twee voorgaande jaren is dit goed verlopen. Het doel van deze dagen is om met mensen in gesprek te komen over het leven, kerk en geloof. We willen dit doen door de kerkdeuren open te zetten en een programma aan te bieden dat iets laat zien van leven, kerk en geloof. In dit programma is er ook een moment waarop we de bijbel open doen en getuigen van ons geloof. Zo is er openheid voor ontmoeting.

organisatoren gezocht

Op het moment wordt er begonnen met het nadenken over de invulling van Open Kerk in 2018. Tot nu toe is dat gedaan door de kerngroep van de IEC, maar graag willen we er naar toe dat dit gedaan wordt door een kleine groep mensen uit de verschillende kerken in Hoogeveen. Daarom deze oproep om u aan te melden of te vragen om meer informatie. Dit kan door een mail te sturen aan gijs0762@gmail.com.

Een nieuwe Alpha-cursus

Het kan al….

Je aanmelden voor onze 37-ste interkerkelijke Alpha, die op dinsdagavond 30 januari 2018 van start gaat!!!

Meer dan 27 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus gevolgd. In Nederland waren dat er ruim 250.000.

De Alpha-cursus is een zoektocht naar de betekenis van het christelijk geloof. Een zoektocht waarbij veel mensen gaandeweg ontdekken wie God voor hen wil zijn.

Met elkaar gezellig eten, maar ook praten en luisteren naar wat God ook in 2018 nog te zeggen heeft.
Aan de Alpha-cursus doen mensen mee met een diversiteit aan achtergronden en leeftijden.
Sommigen hebben geen kerkelijke achtergrond. Anderen zijn al jaren niet meer in de kerk geweest of doen dat heel trouw en toch.
Veel christenen die meedoen, ervaren de cursus als een nieuwe stimulans voor hun geloof.
Alpha is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk en gezel-lig!

U/jij bent hartelijk welkom!!!

Aanmelden graag zo snel mogelijk,
in verband met de organisatie

Voor meer informatie en opgave:
Femmy Peursum ‘ (0528-) 241437of 06-51600684
e-mail: alphahoogeveen2@gmail.com

Kerst in de kerk

Onderstaande brief werd verzonden aan veel kerken in Hoogeveen. Door verschillende omstandigheden kan het zijn dat op 9 december wanneer de borden in het straatbeeld verschijnen de gegevens van uw kerk nog niet vermeld zijn. Om dit te voorkomen of aan te vullen kunt u als lezer van dit bericht ook zelf de gegevens doorgeven, maar dan graag naar info@iec-hoogeveen.nl.

Hoogeveen, 13 november 2017.

Geachte raad,

Ook dit jaar willen wij de actie EEN WARME KERST BEGINT IN DE KERK voortzetten.

Dit betekent dat vanaf 9 december op zon 25 plaatsen in Hoogeveen en omgeving evenementenborden worden geplaatst. Dit jaar zijn onze borden vernieuwd. Er is een nieuw ontwerp dat u onderaan deze brief ziet. En er worden geen posters meer geplakt op hardboardborden. De nieuwe borden zijn kunststof waarop de afbeelding is geprint. We hopen dat deze nieuwe borden aandacht zullen oproepen naar de betekenis van kerst en het verlangen om een kerk te bezoeken tijdens de kerstdagen.

Voor het bezoeken van een kerkdienst wordt verwezen naar de website www.kerstinhoogeveen.nl. Om op deze site de juiste gegevens te vermelden, vragen we u deze door te geven aan onze webmaster, Andr Sierink.

Per kerkdienst wil hij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

1. De naam van uw kerkelijke gemeente
2. De naam en het adres van de locatie waar de dienst gehouden wordt.
3. De datum (data) en aanvangstijd van de dienst (en)
4. De naam van de voorganger
5. De korte inhoud van de dienst. Hiermee wordt het een hartelijke uitnodiging!
6. Zijn er bijzonderheden te vermelden (bijvoorbeeld m.m.v. een koor, kinderdienst, oppasdienst enz.)?
7. Wat is de website van uw kerk/gemeente?

Andere activiteiten rond Kerst, die open staan voor iedereen, kunnen aangeboden worden voor de website www.iec-hoogeveen.nl door te mailen naar: gijs0762@gmail.com.

LET OP! Op onze website kunnen alleen diensten voor de volgende vier data vermeld worden: 24, 25 en 26 en 31 december.

Zegen en groet,

Gijs Verstegen,
Secr. IEC-Hoogeveen.

Pilatus

Let op, de kaartverkoop start 1 november 2017.
Speeldatum donderdag 28 maart 20:15 in de Tamboer.

Theatergroep HENS brengt een moderne enscenering van Pontius Pilatus ten tonele. Deze man is de geschiedenis ingegaan als de ordebewaker van Judea en de man die Jezus veroordeeld heeft. Als blijkt dat het lichaam van Jezus is verdwenen uit het graf, vermoedt Pilatus dat dit onrust zal veroorzaken onder het volk. Hij bijt zich vast in het opsporingswerk en onderwerpt de feiten aan een nauwkeurig onderzoek. Wat is waar? We zien hoe de vraag naar waarheid Pilatus voortdurend kwelt, hoe het hem en zijn vrouw Claudia uit elkaar drijft en hoe hij langzaam de grip verliest op de werkelijkheid.

De voorstelling Pontius Pilatus dwingt de toeschouwer na te denken over de veroordeelde Yechoua, zijn krachtige verhalen, zijn raadselachtige woorden, de lijdzaamheid tijdens zijn veroordeling en het stilzwijgen tijdens zijn verhoor in het Pretorium. Wat is de werkelijke betekenis van het lege graf en de vele getuigenissen van omstanders, toen en nu?

Theatergroep HENS maakt voorstellingen waarbij oude verhalen een nieuw gezicht krijgen en verrassend dichtbij worden gebracht. Indringende teksten en een vlotte wisseling in humor, scherpte en ontroering worden onderstreept door verassende muziek. Vanaf 16 jaar.

Regie en tekstbewerking: Remy van Tilburg
Tekst: Hans van der Meiden
Spel: Sanne van Ommen en Hans van der Meiden
Muziek: Keesjan van der Maas

kaarten (7,50 per stuk) verkrijgbaar bij
Anne Kuipers 0528 275358, annekuipers2013@gmail.com
Gijs Verstegen 06 14334118, gijs0762@gmail.com
en de Tamboer.

Christelijk Boekenfestival voor Logos Hope – 11-11-2017 in Hoogeveen – C-Agenda.nl

Source: Christelijk Boekenfestival voor Logos Hope – 11-11-2017 in Hoogeveen – C-Agenda.nl

Tijd om je boekenkast eens na te gaan om te kijken of er geen boeken instaan die een ander nu wel mag lezen en in zijn of haar boekenkast bewaren.
Tevens zoeken we vrijwilligers. Wil je mee doen stuur even een bericht naar gijs0762@gmail.com.