Week van gebed 2018

Op initiatief van Missie Nederland en Raad van Kerken worden van 21 t/m 27 januari 2018 interkerkelijke gebedsbijeenkomsten en diensten gehouden.
Diverse kerken in Hoogeveen sluiten zich bij dit initiatief aan en willen daarmee de eenheid onder christenen tot uitdrukking brengen. U wordt van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.

Dit jaar is het thema:

Recht door zee.

datum samenkomst locatie tijd
21-01 zondag Startdienst ism Gospel Music Hoogeveen PKN de Vedehorst Zuidwoldigerweg 32 19:00 uur
22-01 maandag gebedsavond Nieuw Apostolische kerk De Zaaier 1 19:30 – 20:30
23-01 dinsdag gebedsochtend met stad en regiogebed Evang. Gemeenschap Brinkstraat 25 10:00 – 11:00
23-01 dinsdag gebedsavond BG Beth-El, Boekweitlaan 65a 19:30 -20:30
24-01 woensdag gebedsochtend BG De Schutse, Schutstraat 147, 10:00 -11:00
24-01 woensdag gebedsavond Centrumkerk, van Echtenstraat 64 19:30-20:30
25-01 donderdag bidden met gasten uit het AZC Centrumkerk, van Echtenstraat 64 10:30-12:00
25-01 donderdag Taize avondgebed RKK en PKN Rooms Katholieke Kerk Blankenslaan Oost 2 19:00 – 20:00
26-01 vrijdag gebedsavond VBG De Brug Het Haagje 129a 19:30 – 20:30
27-01 zaterdag gebedsavond Ned.Geref.Kerk Grote Kerkstraat 39 19:30 – 20:30

De kerken die de Week van Gebed in Hoogeveen organiseren zijn

 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
 Baptisten gemeente De Schutse
 Christelijke Gereformeerde Kerk
 Evangelische Gemeenschap
 Nieuw Apostolische Kerk
 Protestantse Kerken Nederland
 Vrije Baptisten gemeente De Brug
 Rooms Katholieke Kerk
 Nederlands Gereformeerde Kerk

meer informatie missienederland

Open Kerk

In 2018 zal voor de derde keer `Open Kerk`worden georganiseerd tijdens de Pulledagen. De twee voorgaande jaren is dit goed verlopen. Het doel van deze dagen is om met mensen in gesprek te komen over het leven, kerk en geloof. We willen dit doen door de kerkdeuren open te zetten en een programma aan te bieden dat iets laat zien van leven, kerk en geloof. In dit programma is er ook een moment waarop we de bijbel open doen en getuigen van ons geloof. Zo is er openheid voor ontmoeting.

organisatoren gezocht

Op het moment wordt er begonnen met het nadenken over de invulling van Open Kerk in 2018. Tot nu toe is dat gedaan door de kerngroep van de IEC, maar graag willen we er naar toe dat dit gedaan wordt door een kleine groep mensen uit de verschillende kerken in Hoogeveen. Daarom deze oproep om u aan te melden of te vragen om meer informatie. Dit kan door een mail te sturen aan gijs0762@gmail.com.

Een nieuwe Alpha-cursus

Het kan al….

Je aanmelden voor onze 37-ste interkerkelijke Alpha, die op dinsdagavond 30 januari 2018 van start gaat!!!

Meer dan 27 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus gevolgd. In Nederland waren dat er ruim 250.000.

De Alpha-cursus is een zoektocht naar de betekenis van het christelijk geloof. Een zoektocht waarbij veel mensen gaandeweg ontdekken wie God voor hen wil zijn.

Met elkaar gezellig eten, maar ook praten en luisteren naar wat God ook in 2018 nog te zeggen heeft.
Aan de Alpha-cursus doen mensen mee met een diversiteit aan achtergronden en leeftijden.
Sommigen hebben geen kerkelijke achtergrond. Anderen zijn al jaren niet meer in de kerk geweest of doen dat heel trouw en toch.
Veel christenen die meedoen, ervaren de cursus als een nieuwe stimulans voor hun geloof.
Alpha is laagdrempelig, leerzaam en ook gewoon leuk en gezel-lig!

U/jij bent hartelijk welkom!!!

Aanmelden graag zo snel mogelijk,
in verband met de organisatie

Voor meer informatie en opgave:
Femmy Peursum ‘ (0528-) 241437of 06-51600684
e-mail: alphahoogeveen2@gmail.com

Kerst in de kerk

Onderstaande brief werd verzonden aan veel kerken in Hoogeveen. Door verschillende omstandigheden kan het zijn dat op 9 december wanneer de borden in het straatbeeld verschijnen de gegevens van uw kerk nog niet vermeld zijn. Om dit te voorkomen of aan te vullen kunt u als lezer van dit bericht ook zelf de gegevens doorgeven, maar dan graag naar info@iec-hoogeveen.nl.

Hoogeveen, 13 november 2017.

Geachte raad,

Ook dit jaar willen wij de actie EEN WARME KERST BEGINT IN DE KERK voortzetten.

Dit betekent dat vanaf 9 december op zon 25 plaatsen in Hoogeveen en omgeving evenementenborden worden geplaatst. Dit jaar zijn onze borden vernieuwd. Er is een nieuw ontwerp dat u onderaan deze brief ziet. En er worden geen posters meer geplakt op hardboardborden. De nieuwe borden zijn kunststof waarop de afbeelding is geprint. We hopen dat deze nieuwe borden aandacht zullen oproepen naar de betekenis van kerst en het verlangen om een kerk te bezoeken tijdens de kerstdagen.

Voor het bezoeken van een kerkdienst wordt verwezen naar de website www.kerstinhoogeveen.nl. Om op deze site de juiste gegevens te vermelden, vragen we u deze door te geven aan onze webmaster, Andr Sierink.

Per kerkdienst wil hij graag de volgende gegevens van u ontvangen:

1. De naam van uw kerkelijke gemeente
2. De naam en het adres van de locatie waar de dienst gehouden wordt.
3. De datum (data) en aanvangstijd van de dienst (en)
4. De naam van de voorganger
5. De korte inhoud van de dienst. Hiermee wordt het een hartelijke uitnodiging!
6. Zijn er bijzonderheden te vermelden (bijvoorbeeld m.m.v. een koor, kinderdienst, oppasdienst enz.)?
7. Wat is de website van uw kerk/gemeente?

Andere activiteiten rond Kerst, die open staan voor iedereen, kunnen aangeboden worden voor de website www.iec-hoogeveen.nl door te mailen naar: gijs0762@gmail.com.

LET OP! Op onze website kunnen alleen diensten voor de volgende vier data vermeld worden: 24, 25 en 26 en 31 december.

Zegen en groet,

Gijs Verstegen,
Secr. IEC-Hoogeveen.

Pilatus

Let op, de kaartverkoop start 1 november 2017.
Speeldatum donderdag 28 maart 20:15 in de Tamboer.

Theatergroep HENS brengt een moderne enscenering van Pontius Pilatus ten tonele. Deze man is de geschiedenis ingegaan als de ordebewaker van Judea en de man die Jezus veroordeeld heeft. Als blijkt dat het lichaam van Jezus is verdwenen uit het graf, vermoedt Pilatus dat dit onrust zal veroorzaken onder het volk. Hij bijt zich vast in het opsporingswerk en onderwerpt de feiten aan een nauwkeurig onderzoek. Wat is waar? We zien hoe de vraag naar waarheid Pilatus voortdurend kwelt, hoe het hem en zijn vrouw Claudia uit elkaar drijft en hoe hij langzaam de grip verliest op de werkelijkheid.

De voorstelling Pontius Pilatus dwingt de toeschouwer na te denken over de veroordeelde Yechoua, zijn krachtige verhalen, zijn raadselachtige woorden, de lijdzaamheid tijdens zijn veroordeling en het stilzwijgen tijdens zijn verhoor in het Pretorium. Wat is de werkelijke betekenis van het lege graf en de vele getuigenissen van omstanders, toen en nu?

Theatergroep HENS maakt voorstellingen waarbij oude verhalen een nieuw gezicht krijgen en verrassend dichtbij worden gebracht. Indringende teksten en een vlotte wisseling in humor, scherpte en ontroering worden onderstreept door verassende muziek. Vanaf 16 jaar.

Regie en tekstbewerking: Remy van Tilburg
Tekst: Hans van der Meiden
Spel: Sanne van Ommen en Hans van der Meiden
Muziek: Keesjan van der Maas

kaarten (7,50 per stuk) verkrijgbaar bij
Anne Kuipers 0528 275358, annekuipers2013@gmail.com
Gijs Verstegen 06 14334118, gijs0762@gmail.com
en de Tamboer.

Christelijk Boekenfestival voor Logos Hope – 11-11-2017 in Hoogeveen – C-Agenda.nl

Source: Christelijk Boekenfestival voor Logos Hope – 11-11-2017 in Hoogeveen – C-Agenda.nl

Tijd om je boekenkast eens na te gaan om te kijken of er geen boeken instaan die een ander nu wel mag lezen en in zijn of haar boekenkast bewaren.
Tevens zoeken we vrijwilligers. Wil je mee doen stuur even een bericht naar gijs0762@gmail.com.

Open Kerk met Bram en Janine

24 augustus is er de laatste “Open Kerk” van 2017. Het wordt een programma met liederen die je hart raken.
Vanaf 12:00 uur is er de presentatie “Orgels in Hoogeveen“. Anne Kuipers heeft een mooi geheel gemaakt van foto’s en film, zodat we de orgels kunnen zien en horen.

Om 13:30 uur komen Janine en Bram Lemans zingen en spelen. Zij zingen eigen geschreven liederen, aangevuld met Nederlandstalige en Engelstalige gospelmuziek. Op hun website meer info over Bram en Janine

Het concert wordt om 14:00 uur onderbroken door een bezinningsmoment. Even tot rust komen bij woorden uit de Bijbel samen met een Alphagroeigroep. In de hal van de kerk is de Alpha-cursus aanwezig om u te vertellen over de Alpha-cursus.
Bram en Janine gaan daarna nog door tot 15:00 uur. Om 15:00 uur luisteren we opnieuw naar wat de Alphagroeigroep ons wil doorgeven uit de bijbel. Daarna kunt u nog tot 16:00 uur luisteren en kijken naar de presentatie “Orgels in Hoogeveen”.
24 aug

Open Kerk met harpconcert

17 augustus is er de vierde “Open Kerk” van 2017. Deze keer met harpmuziek. Vanaf 12:00 uur is er de presentatie “Orgels in Hoogeveen“. Anne Kuipers heeft een mooi geheel gemaakt van foto’s en film, zodat we de orgels kunnen zien en horen.

Om 13:30 uur komt Arrianne Schipper spelen op de harp.Begin juli 2012 behaalde zij haar diploma als Master of Music. Arrianne bespeelt een harp van David, stijl Philharmonie.In oktober 2012 is Arrianne aangenomen als harpdocente bij Muziekschool Ceres te Utrecht. Bezoek eens haar website arrianneschipper.nl

Het concert wordt om 14:00 uur onderbroken door een bezinningsmoment. Even tot rust komen bij woorden uit de Bijbel samen met Jan David Warta. Hij was lang docent Godsdienst aan het Roelof van Echten College en schreef mee aan een methode voor het godsdienstonderwijs.
In de hal van de kerk is de Alpha-cursus aanwezig om u te vertellen over de Alpha-cursus.
Arrianne Schipper gaat daarna nog door tot 15:00 uur. Om 15:00 uur luisteren we opnieuw naar wat de Jan David Warta ons wil doorgeven uit de bijbel. Daarna kunt u nog tot 16:00 uur luisteren en kijken naar de presentatie “Orgels in Hoogeveen”.

Open Kerk is welkom zijn bij God

Open Kerk met orgelconcert

10 augustus is er de derde “Open Kerk” van 2017. Het wordt een mooi orgelprogramma. Vanaf 12:00 uur is er de presentatie “Orgels in Hoogeveen“. Anne Kuipers heeft een mooi geheel gemaakt van foto’s en film, zodat we de orgels kunnen zien en horen.

Om 13:30 uur komt Ronald Knol spelen op het orgel. Hij is goed bekend met het orgel van de Hoofdstraatkerk. Het concert wordt om 14:00 uur onderbroken door een bezinningsmoment. Even tot rust komen bij woorden uit de Bijbel samen met mensen van Tearoom “The Treasure” uit de Van Echtenstraat. Hier is iedereen welkom om wat te drinken, voor persoonlijke gesprekken en voor bijbellezen en gebed. In de hal van de kerk is The Treasure aanwezig om meer van hun werk en motivatie te vertellen.
Ronald Knol gaat daarna nog door tot 15:00 uur. Om 15:00 uur luisteren we opnieuw naar wat de “The Treasure” ons wil doorgeven uit de bijbel. Daarna kunt u nog tot 16:00 uur luisteren en kijken naar de presentatie “Orgels in Hoogeveen”.

Open Kerk is welkom zijn bij God