Present in Hoogeveen


Een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Dat is de missie van Present! Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid om je als groep of individu in je eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.
Het doel van Present is om een beweging op gang te brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. En dat werkt. Want met een Present-project komt er in n dag echt iets van de grond en ontstaan er ontmoetingen van blijvende waarde!
In Hoogeveen is St. Present een aantal jaren actief geweest en heeft veel mogen doen. Aan vrijwilligers en projecten was geen gebrek. De behoefte aan de inzet van St. Present was en is duidelijk aanwezig. Daarom de oproep om te komen tot een nieuw bestuur.
Om tot een nieuw bestuur te komen met een helder plan en duidelijke verantwoordelijkheden, willen we een werkgroep starten die dit gaat voorbereiden. De werkgroep zal zich richten op het leggen van contacten in kerken en maatschappelijke organisaties (wijkteams en andere hulporganisaties), het voorbereiden van een financieel draagvlak en het opstellen van een strategisch plan. De werkgroep zal maximaal een seizoen actief zijn. Een deel van de leden van de werkgroep zal overgaan in het bestuur. Wilt u mee doen in deze werkgroep en wellicht in de toekomst in het bestuur, meldt u zich dan aan bij Gijs Verstegen, gijs0762@gmail.com. Voor meer informatie over Present kunt u ook terecht bij de website van st. Present en bij Arjan Klein, cordinator St. Present Noord tel: (033) 432 01 33, e-mail: info@presentnederland.nl .
Op 3 oktober zal er om 20:00 uur een startavond zijn in De Rank, van Echtenstraat (tegenover de molen), waarvoor ieder die belangstelling heeft van harte wordt uitgenodigd. We hopen dan een werkgroep te kunnen vormen en dan concreet aan de slag te gaan. Tot die tijd kunt u Gijs of Arjan vragen om uitleg te geven of een korte presentatie te verzorgen.

Geef een reactie

Jouw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *